کلید شیخ تدبیر وامید

کلید شیخ تدبیر وامیــــــــــــــد،کی توسط وزارت علوم در قفل بسته دانشگاه هنــــــر به چـــــرخــــــش در می آید؟

 امید داریم تغییر و تحول در دانشگاه هنر به مانند روزهای پایانی ریاست آقای دکتر ایزدی نباشد که امروزه با چراغ هم دنبال آقای دکتر ایزدی بگردیم به مانند ایشان را پیدا نخواهیم کرد و امیدوارم به مانند امروز تآسف دوران ریاست قبلی را نخوریم!!!

ولی به نظر میرسد که تغییر وتحول، لازمه رشد و پیشرفت است و تا سرزنش و تآسف کندی و درجا زدن امروزه نباشد، به پیشرفت در آینده نمی توان امیدوار بود و امید که هرچه سریعتر کلید تدبیر وامید شیخ حسن روحانی باعث وزش نسیم امید در دانشگاه هنر گردد.

/ 0 نظر / 15 بازدید