روز کتابدار

هفته کتاب و کتابخوانی و 

روز کتابدار

 بر تمامی همکاران کتابدار در

 دانشگاه هنر 

مبارک باد

ماشاءالله کتابداران دانشگاه هنرچقدر خوش بحالشان می باشد. از بس که تقدیر و تشکر به مناسبت روزشان، توسط مسئولین مربوطه انجام گرفته وبهشان تقدیرنامه و ...      داده اند.!!!

تا بترکه چشم حسود؟؟؟!!!

/ 0 نظر / 15 بازدید