کاهش اضافه کاری کارکنان دانشگاه هنر

خدا را شکر!!!

صدهزار بار شکر خدا!!!

شکر خدا را که مشکلات دانشگاه هنر برطرف شد و از این به بعد دانشگاه هنر با فراغ بال و خیالی آسوده می تواند برای پیشبرد اهدافش برنامه ریزی کند و...!!!

با کاهش اضافه کاری کارکنان دانشگاه هنر به یک سوم ماههای قبل،به امید خدا از این به بعد دانشگاه هنر رنگ آرامش و سعادت و خوشبختی را به خود خواهد دید!!! و تیر جفای نامحرمان و نامردان به سنگ خواهد خورد که با توطئه چینی و درآوردن آئین نامه کذایی استخدام هیأت علمی از آستین نامبارکشان می خواستند، دانشگاه هنر را به ورطه نابودی هلاکت برسانند.!!!

کی گفته که اضافه کاری در جهت ترمیم حقوق ناچیز کارکنان دانشگاه است؟

هرکی گفته شکر خورده!!!

مگر توی این مملکت افزایش قیمت داشته ایم !!!که حالا بخواهیم در این وانفسای مشکلات دانشگاه اضافه کاری ساعتی فلان تومان به کارکنان بدهیم؟

اصلا" به کسی ربطی نداره که دانشگاه هنر بخواهد اضافه کاری بدهد و یا ندهد!!!

به کسی ربطی ندارد که دراین وانفسای مشکلات دانشگاه که پول برای پرداخت هزینه های فلان سمینار و بهمان نمایشگاه و ... ندارد، دانشگاه بخواهد نیروهای جدید را - که به هیچ وجه فامیل و اعضای خانواده نیستد - استخدام نماید.!!!

بعضی ها می نشینند و پشت سر دانشگاه حرف می زنند که چرا به مناسبت های عید قربان و عید غدیر، دانشگاه هنر پنجاه هزار  تومان، به عنوان عیدی به کارکنان پرداخت کرده است؟پنجاه هزار تومان را دست کارمند دانشگاه زپرتی افغانستان بدهید قهر می کند و می اندازد جلوی ....!!! پنجاه هزار تومان هم پوله که دانشگاه به مناسبت این دو عید بزرگ مسلمانان به کارکنان پرداخت کرده؟

چه خیال می کنند کارکنان؟؟؟ پنجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه هـــــــــــــــــــــــــــزار تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومان کم پولیه؟ با این پنجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه هـــــــــــــــــــــــــــــــــزار تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومان می توانند حداقل پنجاه تا آبنبات بخرند و توی تعطیلات عید غدیر بدهند دست پچه هایشان تا بمکند و فکرهای ناجور وخیالات باطل نکنند.!!!! به نظر دانشگاه عید همان عید نوروزه که عیدی آن هم توسط دولت پرداخت می شود و بقیه عیدها هیچ ربطی به دانشگاه هنر ندارد.!!!

/ 0 نظر / 22 بازدید