تسلیت ایام آخر صفر

  روزهای آخر صفر یادآور ایام غمبار اهل بیت نبوت است.

شهادت پیامبر بزرگوار اسلام که رحمتی بس بزرگ برای جهانیان بوده و هست. پیامبری که قبل از جدایی از قرار دنیا دو ثقل اکبر را برای مسلمانان به یادگار گذاشت. اما چه زود اولین شمشیرکشیدنهای مردم بی وفا برروی اهل بیتش و آتش زدن درب خانه یگانه دخترش بود. واحسرتا که چه زود نامردمان یاد و سخنانش را به فراموشی سپرده و عمود خیمه اسلام را واژگونه ساختند.

شهادت پیامبر اعظم،رحمت الللعالمین،حضرت محمد مصطفی(ص) بر تمام مسلمانان تسلیت باد.

شجره ملعونه که تاابدالدهر لعنت خدا و رسولش شامل آنها می باشد برای خاموشی نور اسلام در همه حال مشغول توطئه و برنامه ریزی علیه اسلام و رسول گرامی و اهل بیتش بوده و می باشد. این ملعونیان برای از سر راه برداشتن موانع کامیابی هایشان، چه جنایتها که انجام نداده اند و به شهادت رساندن امام حسن مجتبی(ع) یکی از آن هزاران جنایتها می باشد.

شهادت سبط اکبر نبی مکرم اسلام حضرت امام حسن مجتبی بر تمام شیعیان تسلیت باد.

مآمون خلیفه جنایتکار عباسی به زعم خود برایزیر نظر داشتن رفتارهای امام رضا علیه السلام و جلوگیری از به قدرت رسیدن شیعیان، امام رضا علیه السلام را به مرو در خراسان برد و برای مشروعیت بخشیدن به حکومت عباسیان امام (ع) را مجبور به پذیرش ولایتعهد نمود. زهی خیال باطل که درخت تناور اعتقاد شیعیان به امامان برحق خود، با این دسیسه ها از جای خود تکان نخواهد خورد و مظلومیت و حقانیت شیعه بنیاد ظالمانه کفر وظلم وجور را ریشه کن خواهد کرد و شهادت امام رضا علیه السلام پرده از خباثت ودنائت مآمون عباسی یرداشت.

شهادت امام رئوف، سلطان سریر وارتزاق آقا امام رضا(ع) بر تمام شیعیان تسلیت باد.

/ 0 نظر / 40 بازدید