افزایش کیفیت به همراه افزاش نرخ

تازگیها داره مد میشه

که.....

که چی؟

کیفیت رفته بالا!!!

کیفیت چی؟

میگن که کیفیت زندگی رفته بالا!!!

عجب

دیگه چی؟

میگن کیفیت بنزین هم رفته بالا

عجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب!!!

پس بگو که قیمت بنزین چرا شده هزار تومان

بخاطر این بوده که کیفیتش رفته بالا.

سال اول هدفمندی یارانه ها که قرار بود قیمت حامل های انرژی گران بشه و در واقع قیمتها به سطح واقعی خود برسه، دلار قیمتش زیر هزار تومان بود. حالا که بعد از گذشت شش یا هفت سال قیمت دلار رسیده به بالای سه هزار تومان پس به دلیل کیفیت دلار بوده که قیمتش رفته بالا!!!

با للعجب

این کیفیت چه کارها که نمیکنه!!!

آخه لا مصبها هیچکی نیست که بگه چرا همیشه کیفیت ها بایستی به ضرر مردم بره بالا؟

چرا یه مرتبه کیفیت حقوق حقوق بگیرها نبایستی افزایش پیدا بکنه؟

چرا افزایش کیفیت در طول سال چندین مرتبه به همراه افزایش هزینه ها نفس مردم رو میگیره ولی افزایش حقوق فقط و فقط یک بار در سال و اون هم با کلی منت سر خلق الله انجام میگیره؟

امام زمان (عج) شما به فریاد برس

/ 0 نظر / 34 بازدید