# کارمند_دانشگاه_هنر

سه گانه برای بعضی ها1= بایک دست سه هندوانه بلند کردن یا چند هندوانه چیدن!!!؟؟؟

هنر مدیریت در چیست؟ یک از پاسخها ممکن این باشه که اگر در یک زمان چندتا کار را بتونی باهم انجام بدهی هنر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید