جشن روز کتابدار

بعد از سالها با همت ریاست محترم کتابخانه مرکزی دانشگاه هنر سرکار خانم دکتر ایمانی و با پشتیبانی معاون محترم پژوهشی دانشگاه سرکار خانم دکتر پرتوی، جشن روزکتابدار در محل کتابخانه مرکزی در پردیس ولیعصر تهران برگزار گردید.

 این مراسم که با حضور ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر اکرمی و سرکار خانم دکتر  پرتوی معاون محترم پژوهشی و تنی چند از مسئولین دانشگاه هنر در محل کتابخانه مرکزی دانشگاه برگزار گردید، ریاست محترم کتابخانه مرکزی با ارائه گزارشی از وضعیت کتابخانه مرکزی دانشگاه، خواستار توجه بیشتر مسئولین دانشگاه به کتابخانه مرکزی و سایر کتابخانه های پردیس های دانشگاه هنر شدند.

در ادامه این مراسم هریک از مسئولین کتابخانه های پردیس های دانشگاه هنر هم با ارائه گزارشی از وضعیت کتابخانه های تحت مدیریت خود، خواستار توجه بیشتر مسئولین دانشگاه به سختی های کار در کتابخانه و رفع نواقص موجود در کتابخانه ها شدند.

در ادامه این مراسم هر یک از مسئولین و اساتید حاضر در مراسم با سخنان کوتاهی از زحمات کتابداران دانشگاه هنر قدردانی بعمل آورند و در پایان با اهداء لوح سپاس و هدایا از سوی معاون محترم پژوهشی از کتابداران دانشگاه هنر تقدیر و تشکر بعمل آمد.

 

/ 0 نظر / 32 بازدید