حق الزحمه کارکنان از درآمدهای اختصاصی دانشگاه(دانشجویان دوره شبانه) کجاست؟

چرا حق الزحمه کارکنان دانشگاه هنر از بابت دانشجویان شبانه پرداخت نمی گردد؟

مگر دانشجویان شبانه از بابت تحصیل در دانشگاه هنر، هزینه پرداخت نمی کنند؟ واین پولها به حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه هنر واریز نمی شود؟

چطور می شود حق الزحمه اساتید برای تدریس دانشجویان شبانه پرداخت می شود ولی حق الزحمه کارکنان سالهاست که پرداخت نشده است؟

مگر کارکنان از درآمدهای اختصاصی دانشگاه سهمی ندارند؟

آقایون لطفا" پاسخ دهید.

خواهشا" نفرمائید که درآمدهای اختصاصی دانشگاه از برای جذب دانشجویان شبانه کفاف پرداخت حق الزحمه تدریس اساتید را نمی دهد، که این جواب توهین به شعور همه ی کارکنان دانشگاه هنر می باشد.

/ 0 نظر / 16 بازدید