معارضی دیگر برای زمینهای کرج (دانشگاه علوم پژشکی)

خبرآمد

خبری در راه است

اون هم چه خبری

استانداری و دادگستری و صداو سیمای کرج و... کم بود

حالا گلی دیگر به سبزه دانشگاه هنر در مجموعه پردیس کرج، آراسته شد:

دانشگاه علوم پژشکی کرج(حتما" با هماهنگی تمام مسئولین کرج) با لودر و... به جان زمینهای دانشگاه هنر افتاده و در حال نقشه برداری از زمینها برای ساخت دانشگاه علوم پزشکی می باشد.

البته و صد البته دمشون گرم

عرضه دارند. مثل ما که بی عرضه نیستند که حتی جرات نگهداشتن زمینهای خودمون را هم نداریم.

قبلا" هم عرض کرده بودم که ما کارکنان دانشگاه هنر اگه دست به دامان دستگاههای دیگر بشویم احتمال اینکه از این زمینها، قسمتی را برای ساخت منازل مسکونی به ما اختصاص بدهند، خیلی زیاد است؟؟؟!!!

سال هفتادونه که وارد دانشگاه هنر شدیم، صحبت از معارضینی برای زمینهای دانشگاه هنر بود و مسئولین دانشگاه با آب وتاب در بوق وکرنا می کردند که سند زمینهای کرج عن قریب در حال آماده شدن است و دانشگاه هنر با قدرت تمام، گوشمالی سختی به معارضین خواهد داد.

زهی خیال باطل

نگو که معارضین قلندر نشان به مانند شیر ژیان، پلنگ تیز دندان، منتظر به احتضار رفتن این بیمار سقط نشان(دانشگاه هنر) هستند و

هردم از این باغ بری می رسد

هر روز و هر روز

توسط هر ننه قمری

شاخ در بن این زمینها گذاشته و هر مسئولی که بخواهد جلوی تاخت و تاز را بگیرد در چشم بهم زدنی...

فاتحه

شاید مسئولین وزارتخانه علوم  از روی تعمد از دانشگاه هنر در قبال از دست نرفتن زمینهای دانشگاه هنر در مجموعه پردیس کرج، حمایت و پشتیبانی نمی کنند و شاید مسئولینی که برای دانشگاه هنر انتصاب می شوند، برنامه مفصلی برای از دست دادن این زمینها دارند؟؟؟!!!

حضرات

آقایان

ای کسایی که خودتون را آخر هرچه مدیر و مسئول و هنر و هنرمندی می دانید

این حرف کارمندان دانشگاه هنر چرا خریدار ندارد؟:

که شما بهتر از همه می دانید که چه بالا برید و چه پائین،

زمینهای کرج از دست رفتنی است. پس چرا در قبال از دست دادن این زمینها، برای کارمندان دانشگاه هنر در خواست زمین نمی کنید؟

خدایا در این روزهای آغازین سال نودویک ما کارکنان دانشگاه هنر از دست آدمهای حسود و بخیل و نامدیر و ... به تو پناه می بریم

خدایا آخر و عاقبت کارکنان دانشگاه هنر را ختم بخیر بفرما

آمین یا رب العالمین

/ 0 نظر / 13 بازدید