تبریک حلول ماه مبارک رمضان

ماه رمضان، ماه مبارک،ماه تابش انوار عبودیت و بندگی و قبولی اعمال و مبارکی خواب و مبارکی نفس روزه دار.

چه مبارک ماهی که در آن، فوج فوج انسانها آمرزیده و شیاطین در غل و زنجیر و ...

 

/ 0 نظر / 14 بازدید