به نام دانشگاه - به کام دانشگاه - به جهنم کارمند

دانشجوی شبانه

چند سالی می شود که آموزش عالی برای توسعه و گسترش آموزش عالی در سطح جامعه،از طرق مختلف - شبانه، غیرانتفاعی، پیام نور و نوع دوم و ... - به جذب افراد متقاضی تحصیل در دانشگاهها اقدام می کند. این اقدام آموزش عالی با توجه به سیاستهای اتخاذ شده، بحث های گوناگونی را در بین کارشناسان و سیاسیون بوجود آورده است و بنده در اینجا هدفم این نیست که سیاست جذب حداکثری دانشجو در دانشگاههای کشور را به نقد بنشینم و به تعریف و تمجید و یا رد و مضرات آن بپردازم.

مطلبی را که میخواهم به آن بپردازم، این است که در دانشگاههای دولتی - تمام دانشگاهها - جذب دانشجوی شبانه با قدرت و شدت هرچه تمامتر در حال گسترش می باشد و با توجه به اینکه، دانشجوی شبانه برای تحصیل در دانشگاه بایستی در هر ترم مبلغی را به عنوان شهریه پرداخت کند، این پرداخت شهریه در واقع به نوعی درآمدزایی برای دانشگاهها محسوب می شود.

دانشگاه هنر هم، در راستای سیاستهای نظام آموزشی کشور، هر ساله در بیشتر رشته های آموزشی موجودد در دانشگاه به جذب دانشجوی دوره شبانه اقدام می کند و با این کار به واقع به نوعی برای دانشگاه درآمدزایی ایجاد می شود- ممکن است دانشگاه اعلام کند که جذب دانشجوی شبانه نه تنها برای دانشگاه سودی ندارد، بلکه با توجه به هزینه هایی هم که برای دانشجویان شبانه انجام می شود از قبیل حق التدریس اساتید و هزینه های کلاسهای آموزشی و خوابگاه و تغذیه و ...  جذب دانشجوی شبانه ضرر هم دارد- و این درآمدهای بوجود آمده بالطبع قسمتی برای اساتید و امکانات دانشگاه هزینه خواهد شد و مابقی به عنوان درآمدهای اختصاصی دانشگاه محسوب خواهد شد.

تا اینجا نه مشکلی وجود دارد و نه مخالفتی.

نمی دانم - شاید - در دستورالعمل های جذب دانشجوی شبانه و درآمدهایی که از این طریق برای دانشگاه ایجاد می شود، حتما" سیاستگذار راههای هزینه کرد این درآمد و یا مقدار هزینه حق التدریس اساتید و شاید سهم کارکنان دانشگاه از این درآمد را مشخص کرده باشد. ولی آنجه که مشحص است این است که  من و شمای کارمند با توجه به افزایش تعداد دانشجو، حجم کار بیشتری داریم و بایستی آنها را انجام بدهیم. فرض اگر بنده که در کتابخانه مشغول به کارم، اگر تعداد دانشجویانی که به کتابخانه مراجعه می کنند در روز پنجاه نفر باشد،چون دانشگاه دانشجوی شبانه هم جذب کرده است، دانشجوی مراجعه کننده به کتابخانه حتما" هفتاد و یا هشتاد نفر خواهد شد و بنده بجای خدمات دادن به پنجاه نفر، مجبورم به هفتاد و یا هشتاد نفر سرویس بدهم. یعنی حجم و مدت و اندازه کارم بیشتر شده است.

حال که قرار باشد کار کارمند زیادتر باشد و این انجام مقدار کار بیشتر باعث درآمد برای دانشگاه باشد،این بین حق وحقوق کارمند چه می شود؟ بحث استثمار و بهره کشی هم که در میان نیست!؟. همانطور که اساتید برای تدریس دانشجویان دوره شبانه، حق التدریس خود را دریافت می کنند،دانشگاه بایستی حق کارکنان از بابت کار بیشتری که برای دانشجویان شبانه انجام می دهند را پرداخت کند.اگر دانشگاه قائل به این مسئله است که جذب دانشجوی شبانه برای دانشگاه ضرر است، این ربطی به کارمند ندارد و کارمند برای کار بیشتری که از گرده اش می کشند بایستی حق و حقوق کارمند را دریافت کند.

سالها از جذب دانشجوی دوره شبانه در دانشگاه هنر می گذرد و در رهگذر این سالها و درآمدی که دانشگاه کسب کرده، متأسفانه تاکنون دانشگاه،هیچگونه پرداختی به کارکنان از این درآمد اختصاص نداده و این کار دانشگاه دنیای بهره کشی و استثمار را در اذهان زنده می کند و جوابگوی این ظلم و بهره کشی در پیشگاه خداوند، دانشگاه بایستی باشد. من و شمای کارمند در طول این سالها، بغیر از حقوق و مزایای مشخص شده در احکام کارگزینی و دریافتی های تصریح شده در قانون، آیا دریافتی دیگری از دانشگاه داشته ایم که دانشگاه ادعا داشته باشد این دریافتی ها از محل درآمدهای دوره شبانه می باشد؟

به نظر می رسد - شاید - که در قانون و دستورالعمل های جذب دانشجوی شبانه، جبران خدمات اضافه کارکنان، که به این دانشجویان می پردازند، آمده باشد وقانون تصریحداشته باشد که حق الزحمه کارکنان از رهگذر این درآمد دانشگاه، به کارکنان پرداخت شود. پس چرا این گونه نیست؟

البته این حرف بنده پیشداوری در مورد مسئولین دانشگاه نیست که مسئولین میدانند بایستی حق الزحمه کارکنان در قبال خدمات اضافه ایی که به دانشجویان شبانه ارائه می دهند را پرداخت کنند ولی پرداخت نمی کنند، بلکه به نظر می رسد که مسئولین دانشگاه ازاین مسئله بی خبر باشند و ندانند که بایستی حق الزحمه کارکنان در قبال دریافت درآمد از دانشجویان شبانه را به کارکنان پرداخت کنند و انتظار از ریاست محترم دانشگاه هنر جناب اقای دکتر کشن فلاح و معاون محترم پشتیبانی جناب اقای دکتر سلیمی این است که اگر در رهگذر درآمدهای دانشگاه از دانشجویان شبانه، حق وحقوق برای کارکنان متصور است را به کارکنان پرداخت نمایند و از این طریق کارمند با انگیزه بیشتر  در خدمت دانشگاه باشد.

انشاءالله

/ 0 نظر / 11 بازدید