رمضان

ماه پر خیر و برکت رمضان

قلب بی حضور خدا، تاریکی محض است

                       ای خدا،یاری کن،تا تاریکی های قلب خود را بزدائیم

      وجز روشنی ونور

                                   چیز دیگری در قلب خود نداشته باشیم

 در روزهای پایانی ماه مبارک

چشم به راه عید،

                         چشم به را هدیه خداوند در پایان یک ماه روزه داشتن

چشمی به سوی نور دارم

                                       فلبی برای عاطفه

 

/ 0 نظر / 3 بازدید