چند کلام

 درست متر کن!

                         آدمها قد خودشانند، نه هم قد تصورات تو!!!؟

امروز اولین روز از بقیه عمر شماست.

سختی ها فانی اند، سرسختان باقی.

باد با چراغ خاموش کاری ندارد، اگر در سختی هستی بدان که روشنی.

آنچه هستی هدیه خداوند است و آنچه خواهی شد هدیه تو به خداوند. پس بی نطیر باش.

  چشم بیدار برین تلخی ایام ببند

خوابهای شکرین بهر تو دیده ست ...

/ 0 نظر / 16 بازدید