دانشگاه هنر و دل نگرانی

دل نگرانی

دل نگرانی میدونید چیه؟

اینکه نمی دونی چی میخواد بشه

اینکه نمی دونی چی پیش میاد

اینکه همیشه منتظری

منتظری چیزی که خودت هم نمی دونی چیه

و...

حالا این نگرانی باعث دلشوره میشه

وقتی دلشوره داشته باشی، ممکنه به همه یا بدبین بشی و یا اینکه خوشبینی زیادی بیاد سراغت

دلشوره باعث میشه که اضطراب داشته باشی

اضطراب اینکه

چی پیش میاد،آینده مبهمی پیش روته

این اضطرابه و دلشورهه و دل نگرانیه، باعث ناحتی روحی و روانی میشه

کارتو نمیتونی درست انجام بدی. به دوربری هات جور دیگه ایی فکر می کنی و هزاران مسئله و مشکل دیگه

حالا توی دانشگاه هنر، توی این وانفسای ماههای آخرسال و واویلای گرانی خرج و مخارج

نمی دونی تکلیفت چیه

توی این وانفسای اومدن و رفتن مدیران، نمیدونی چه بلایی میخواد به سرت و بقیه همکاران بیاد

به کی بگی، کجابگی

فقط میتونم بگم که خدایا

پناه بر لطف و کرم و مهربانیت

خودت آخر عاقبت ما کارکنان دانشگاه  هنر و خود دانشگاه هنر را ختم به خیر بفرما

آمین یا رب العالمین

 

/ 0 نظر / 17 بازدید