بهداشت روانی محیط کار و دانشگاه هنر(2)

بخش دوم

5- شناسایی دلایل واقعی کم کاری، غیبت از کار، بی حوصلگی و بی علاقگی به کار، کم توجهی و بی دقتی کارکنان توسط مدیر و پرهیز از قضاوتهای کورکورانه و جلو گیری از پیشداوری.

6- آشنا ساختن کارکنان با واقعیت های محیط کار و حذف عوامل و معیار های سازمانی که از نظر اخلاقی و فرهنگ سازمانی و انسانی صحیح تلقی نمی شود.

مشاغل مختلف به لحاظ کارکرد در مکانها و فضاهای مختلفی صورت می گیرد و به لحاظ جغرافیایی ممکن اختلاف داشته باشند. برخی مشاغل در محیط باز و برخی مشاغل در محیط بسته انجام میگیرند. در محیط های بسته میزان روشنایی کافی و مناسب از اهخمیت زیادی برخوردار است؛ به طوری که نور کم و یا نور زیاد می تواند تاثیرات منفی روی کارمند داشته باشد، مانند تاثیر روی دستگاه بینایی و یا تاثیرات روانی و ممکن است باعث خستگی زودرس و تحریک پذیری بشود که در این حالت فرد بازده مناسبی ندارد و ویژگیهای روانی منفی را از خود بروز می دهد.

داشتن محیطی که از سروصدای غیر استاندارد برخوردار باشد، بر روی دستگاه شنوایی افراد تاثیر می گذارد و ممکن است آزار دهنده باشد.

حرارت و رطوبت نامناسب، مثلا" زیاد گرم و یا سرد باعث اختلال در بازدهی کاری می شود و به لحاظ روانی فرد را مستعد بروز ناهنجاری رفتاری قرار می دهد. مشکلات جسمی مانند ناراحتی مفاصل،سرماخوردگی و ناراحتی های مربوط به دستگاه تنفس در چنین محیطهایی بیشتر دیده می شود.

رنگها به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار در محیط کار می تواند بر روحیه و شرایط روانی فرد تاثیر داشته باشد و به عنوان یک عامل محرک و یا کسالت آور می تواند باشد.رنگ محیط کار باید با نوع کار تناسب داشته باشد و فرد را در شرایط کاری خوبی قرار بدهد.

آلودگی محیط کار وبهداشت آن امری مسلم و روشن است.

تراکم ساعات کاری و زمان کار از دیگر عوامل تاثیرگذار در بهداشت روانی محیط کار است. تراکم زیادکاری و انجام کار در ساعات نامناسب که با خستگی و ضعف جسمی و روانی همراه هستند با تداوم در طول زمان، سلامت جسمی و روانی فرد را تهدید خواهند کرد.

عوامل مربوط به مسائل ارتباطی، از جمله عومل تاثیرگذار هستند که بر روی فرد اعم از سلامت و یا عملکرد او در محیط کار تاثیر می گذارند. نوع ارتباطات موجود در محیط کار، نفوذ و اعمال قدرت مدیر، شیوه ارتباطی و شخصیت و اهداف فرد، نقش مهمی در بهداشت روانی فرد و میزان رضایت و خشنودی او از محیط کار را دارند.

حال با مطالب بیان شده، یعنی اصولی که بعنوان بهداشت روانی محیط کار مطرح شد، به این سوال پاسخ دهیم که:

1- این اصول تا چه اندازه در دانشگاه هنر مطرح و قابل پیاده شدن است؟

2-مدیریت دانشگاه خود را ملزم به رعایت این اصول میداند؟

3-کارکنان دانشگاه در تعامل با دانشگاه و مدیریت آن، چه نقشی در بهداشت روانی محیط و سالم نگهداشتن آن دارند؟

ادامه دارد...

/ 0 نظر / 3 بازدید