بهداشت روانی محیط کار و دانشگاه هنر

اصول بهداشت روانی در محیط کار

بخش اول

دنیای امروز استرس های مختلفی دارد که بعضی از این استرس ها مختص محیط کار است. نزاع با یک همکار، محروم شدن از پاداش، دیر رسیدن به سر کار و فشار مدیر واحد یا رؤسای سازمان به کارمند،نامناسب بودن محیط کار از نظرعوامل فیزیکی و... را می توان نمونه هایی از استرس های محیط کار نامید . مدیران برای این که بهداشت روانی محیط کار را تأمین کنند باید با مفاهیم اساسی بهداشت روانی آشنا شوند. مدیران باید توجه داشته باشند که مدیریت اثربخش نیز بدون توجه و اعتماد به سلامت روانی کارکنان حاصل نمی شود و برای رسیدن به این مهم باید اصول بهداشت روانی در سازمان را رعایت نمایند.

 


اصول بهداشت روانی در سازمان :

 


1- ایجاد جو صمیمیت، همدلی، صداقت، همکاری و احترام متقابل در میان کارکنان سازمان.

 


2- پرهیز از اعمال روش های مبتنی بر زور و اجبار در محیط سازمان.


3-شناسایی استعدادهای بالقوه کارکنان تحت نظارت سازمان و فراهم ساختن رشد و شکوفایی این استعداد در حد توان و امکانات سازمان.


4- پرهیز از قضاوت های کورکورانه و مبتنی بر پیشداوری در مورد کار و رفتار کارکنان سازمان.

استرس و نگرانی های افراد نسبت به کار ، خانواده، از قبیل وضع معیشت وتحصیل و نگرانی های مادران کارمند نسبت به وضع کودکان خود،نگرانی ناشی کمبود حقوق و بدن شدن اوضاع اقتصادی فرد ، انتظارات سازمان از کارمندان و... همگی سبب می شود که فرد از لحظه وارد شدن به سازمان تا هنگام خارج شدن از آن همواره دچار هیجان ها، تنش ها، نگرانیها و امیدهای گوناگونی باشد که گاه با ظرفیت بدنی، عصبی و روانی وی متناسب نیست و افراد و سازمان را دچار مشکل می کند.اگر سازمان به سطح تولید(اقتصادی و فرهنگی) مناسب برسد اما کارکنان سازمان، افرادی عصبی، افسرده، ناراحت و پرخاشگر در انتظار فرصتی تا پریشانیهای روانی خود را با کم کاری، ترور شخصیت یکدیگر، غیبت، شایعه پراکنی و ایجاد سوانح و حوادث و به شیوه ای مخرب نشان دهند در این صورت آیا می توان چنین سازمانی را سالم یا موفق دانست؟ شکی نیست که پاسخ به این سؤال منفی است بنابر این می توان گفت نقش و وظیفه هر مدیر لایق، دورنگر و کاردان، تأمین بهداشت روانی کارکنان سازمان است.

ادامه دارد...

/ 0 نظر / 15 بازدید