وظیفه جدید و حض سمعی

براساس افاضات جدید میرغضب، کارکنان دانشگاه بایستی پیگیر اخبار ومسائل حالیه در جامعه از طریق رادیو و تلویزیون و روزنامه ها باشن، تا از این طریق اعتراضی برای مسائل پیش آمده در دانشگاه وجود نداشته باشه.ایشون فرمودند که شما کارکنان مگه نمیدونین که نفت ما روی خلیج فارس بی مشتری مونده و دولت هم پولی نداره که به دانشگاه بده و به همین دلیل ما هم مجبوریم حقوق و مزایای شما کارکنان رو کم کنیم. اگه شما از مسائل جاری کشور اطلاع داشته باشین، ماهم هی مجبور نیستیم دم به ساعت برای شما جلسه بزاریم و گلوی خودمان را جر بدهیم .

جناب میرغضب افاضه فرمودند که این بی پولی باعث شده که اعوان و اذناب آبدارخانه در فکر تعدیل نیرو در دانشگاه باشند...

از ین سخن میرغضب کلی حض سمعی بردیم که آقاجان کار را بایستی به کاردان سپرد وامیدواریم برای تعدیل نیرو در دانشگاه اول از همه هرمدیری که یکی یا دوتا از پسر و یا دختر و یا فامیل خود را در دانشگاه مشغول به کار کرده -و حق اضافه کار و مزایای مابقی همکاران را ضایع کرده- را اخراج کند

/ 0 نظر / 20 بازدید