حق الزحمه کارکنان بابت جذب دانشجویان شبانه کجا هزینه می شود؟

چرا بابت پذیرش دانشجوهای شبانه در تمامی رشته ها و مقاطع تحصیلی در دانشگاه هنر، حق الزحمه کارکنان پرداخت نمی شود؟

چگونه است که اساتید اعضای هیئت علمی از بابت تدریس دانشجوهای شبانه، حق التدریس خود را دریافت میدارند ولی برای کارکنان دانشگاه حق الزحمه ایی در نظر گرفته نمی شود؟

درآمد دانشگاه از محل درآمدهای اختصاصی و دانشجوهای شبانه در چه محلهایی هزینه می شود؟ ودر آئین نامه هزینه کرد دانشگاه از محل درآمدهای اختصاصی و دانشجویان شبانه، آیا حق الزحمه کارکنان به طرق مختلف دیده شده است یا نه؟

مسئولین محترم دانشگاه در جهت روشن شدن اذهان کارکنان، خواهشمند است که پاسخی ارائه بفرمائید.

اگر برای کارکنان دانشگاه از محل درآمدهای اختصاصی و دانشجویان شبانه حقی متصور است و قانونگذار تصریح دارد که کارکنان بایستی دریافتی ای داشته باشند، چرا و چگونه است که تاکنون از محل جذب دانشجویان شبانه، کارکنان هیچگونه دریافتی نداشته و فقط وفقط کار بیشتری نصیب شده است؟

چرا؟

چرا؟

منتظر پاسخی شایسته از سوی مسئولین دانشگاه هستیم.

بنده به عنوان نماینده کارکنان رسمی دانشگاه هنر در مجموعه پردیس کرج از سوی همه ی همکاران رسمی مستقر در کرج این سؤال را مطرح کرده - سؤال همه ی همکاران است - و منتظر پاسخی شایسته می باشیم.

/ 0 نظر / 16 بازدید