اداره بوق و مدیران روانی

همکاران گرامی

در اداره بووووو....ق ق ق

در همین نزدیکی های خودمون

( خیلی راه دوری نیست. چشم بچرخونید این اداره بوق را می بینید)

چند تا آدم (بلانسبت همه ی همکاران گرامی)

مریض و یبمار روانی تشریف دارند که به شغل شریف مدیریت بوووووق مشغولند

این مدیران بووووق، علاوه بر اینکه خیلی بوووق تشریف دارند،بدور از جان همه ی شماها همکاران گرامی، اذیت کردن کارکنان و به روشهای مختلف و اعصاب خورد کردن برای کارکنان، هیچ هدفی ندارند.

بیشتر کارکنان آن اداره بووووو...ق ق، از روی استیحصال و ناچاری، گرفتار در آن اداره شده و خیلی ها عمر و جوانی خود را در آن اداره بوووق، گذرانده و می گذرانند و سالهاست که آن اداره درست نشده و هنوز در حال بوووو...ق ق ق زدن است و مدیران بوقی آن هم، هنوز شیپورجی های کارتون پسر شجاع تشریف دارند.

القصه هر روز برو و بیایی است که بیا و ببین

بقیه داستان اداره بوووو...ق ق ق در روزهای آینده

/ 0 نظر / 4 بازدید