فلسفه اعزام هیئت بازرسی وزارت علوم

چندی پیش وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری اعلام داشتند که در راستای بررسی و تحقیقات میدانی از دانشگاهها به جهت تغییر و یا ابقای رؤسای دانشگاهها، هیت های سه نفره ای را به دانشگاهها اعزام خواهند کرد و این هیئت بعد از جمع آوری اطلاعات لازم و بررسی آنها، گزارش خود را به اقای وزیر اعلام و سپس جناب آقای وزیر تصمیم می گیرند که رئیس دانشگاه را تغییر بدهند و یا نه.

بر این اساس چندی پیش هیئت سه نفره بازرسی وزارت علوم وارد دانشگاه هنر شدند و بالطبع با بررسی های انجام داده حتما" گزارشی را خدمت آقای وزیر اعلام خواهند کرد و امیدواریم نسیم تدبیر وامید در دانشگاه هنر وزیدن گرفته و اهالی هنر در دانشگاه هنر شاهد رشد وتعالی جایگاه هنر و دانشگاه هنر در کشور باشند. انشاءالله.

با آمدن هیئت سه نفره بازرسی وزارت علوم در دانشگاه هنر، بی گمان اکثر همکاران دانشگاه منتظر بازرسی همه جانبه و احصاء نظرات گروههای مختلف در دانشگاه هنر بودند که متآسفانه از قرائن چنین به نظر می رسد که اینگونه نبوده و از جمله خبرهای دریافتی این بوده که یکی از همکاران به عنوان نماینده کارکنان دانشگاه هنر با هیئت بازرسی ملاقاتی داشته اند. حال چه کسی این همکار گرامی را بعنوان نماینده کارکنان به هیئت بازرسی معرفی کرده و اینکه این خبر تا چه اندازه صحت دارد جای بررسی و تعمق است ولی اگر دیدار این همکار گرامی با هیئت بازرسی به عنوان نماینده کارکنان اگر صورت گرفته باشد، این عمل از سوی نمایندگان کارکنان به شدت محکوم و این عمل نوعی آنارشیسم رفتاری می باشد که هیچگونه تآئیدی از سوی کارکنان را به همراه ندارد.

مسئله دیگر اینکه دانشگاه هنر، فقط تهران نیست. مجموعه پردیس کرج به عنوان یکی از مهمترین پردیسهای دانشگاه هنر منتظر ورود اعضای بازرسی وزارت علوم بوده،تا از این طریق بتواند مسائل و مشکلات خود را - چه از بعد مدیریتی و چه از بعد فیزیکی- به سمع بازرسین محترم برساند که متآسفانه این امر- یعنی آمدن بازرسان زارت علوم- تا کنون صورت نگرفته و مثل اینکه نخواهد گرفت.

بنابر این جای این سؤال اساسی در بین همکاران باقی است که فلسفه ورود اعضای بازرسی وزارت علوم در دانشگاه هنر چه بوده و شمول این بازرسی چه موضوعاتی را دربرگرفته است؟

با تشکر

کریمی پور

نماینده کارکنان دانشگاه هنر در مجموعه پردیس کرج

/ 0 نظر / 4 بازدید