چند نکته از این معنی

چند نکته از این معنی:

اول سلام

بعد سلام

 آرزوی سلامتی

تبریک حلول ماه رجب المرجب به تمامی همکاران گرامی و گرامیداشت ماه خرداد در تاریخ انقلاب اسلامی

در اولین حقوق و مزایای دریافتی در سال نودویک(فروردین) ازسوی دانشگاه هنر مبلغ دویست وپنجاه هزار تومان به صورت علی الحساب اضافه کاری به تمامی همکاران پرداخت گردید که واقعا" جای تقدیر وتشکر دارد. چون میدانیم که در بازگشت از تعطیلات نوروزی و گذر ایام تا پایان ماه فروردین،به علت مخارج زیاد، اکثر همکاران با مشکل مالی مواجهه هستند و دریافت حقوق تنها(بدون اضافه کار ومزایای ناچیز دیگر) گره ایی از مشکلات را باز نخواهد کرد و اقدام دانشگاه در پرداخت مبلغ یاد شده،حسن توجه مسئولین دانشگاه را نشان میدهد.

اما

در دریافتی حقوق ماه اردیبهشت، همه ی همکاران انتظار دارند که براساس گزارش کار اعلامی که در آن مقدار اضافه کاری همکاران مشخص می باشد، دانشگاه بر آن اساس عمل کرده ودر ماههای بعد که پرداخت حقوق و مزایا براساس اشل های جدید انجام می گردد،مبلغ علی الحساب اضافه کاری در طی دو یا سه ماه از دریافتی همکاران کسر گردد. متاسفانه دانشگاه هنر در پرداخت حقوق ماه اردیبهشت با پرداخت هشتاد ساعت اضافه کار به همه ی همکاران، نشان داد که خیلی دوست ندارد معطل دریافت مبلغ علی الحساب اضافه کاری ماه فروردین بماند و با اعلام اینکه این اضافه کار پرداختی، ربطی به اضافه کار علی الحساب ماه فروردین ندارد،کاری کرد که همکاران بیشتر از ماه فروردین گرفتار مشکلات مالی باشند.

ممکن است گفته شود که هنوز بودجه سال نودویک اعلام نشده و دانشگاه از بودجه سال نود در فروردین نودویک این مبلغ علی الحساب را پرداخت کرده و باتوجه به اینکه بایستی هرچه زودتر تسویه حساب بودجه نود را به پایان برساند، مجبور است که مبلغ علی الحساب پرداختی را از حقوق همکاران کم کند و دلیل های دیگر...

می پرسیم که دانشگاه نمی توانسته از محل درآمدهای اختصاصی، این مبلغ علی الحساب را پرداخت می کرد و در ماههای آینده آنرا از حقوق همکاران کم می کرد؟

بعد

میدانیم که در پرداخت حقوق و مزایای همکاران، هر ماه مبلغی به عنوان هزینه ایاب و ذهاب و هزینه غذا که در بودجه سنواتی هم وجود دارد به همکاران پرداخت می شود و هر سال با توجه به افزایش درصدی از حقوق و مزایا،این هزینه ها افزایش پیدا کرده و پرداخت می شود و میدانیم که در ابتدای هرسال تا بودجه و احکام صادر نشود، دانشگاه از پرداخت هزینه رفاهی خود داری می کند.

حال دانشگاه نمی تواند هزینه رفاهی را براساس اشل سال قبل، تا موقعی که احکام صادر بشود به همکاران پرداخت کند و در صورت افزایش مقدار هزینه رفاهی، بعد از صدور احکام جدید، مابه التفاوت آن را پرداخت کند؟

آیا از محل درآمدهای اختصاصی نمی تواند هزینه رفاهی همکاران را پرداخت کند؟

ممکن است گفته شود که شاید در پرداخت حقوق ومزایا، هزینه رفاهی قطع ویا به شکل دیگری عمل شود که در هر صورت قطع شدن هزینه رفاهی، نه غیر ممکن که بلکه بعید می باشد و یا پرداخت شکل دیگر آن چیزی از صورت مسئله را پاک نخواهد کرد

راستی در بودجه های سنواتی دستگاههای دولتی،سرانه تربیت بدنی کارکنان هم وجود دارد.ایا سرانه تربیت بدنی همکاران دانشگاه هنر پرداخت می گردد؟

چرا خبری از بهره وری در دانشگاه هنر نیست؟

مگر همکاران دانشگاه هنر از محل درامدهای اختصاصی نبایستی بهره ایی داشته باشند؟

و

خیلی چراهای دیگر....

...

تا بعد

 

/ 0 نظر / 14 بازدید