پارتی بازی- اداره فامیلی

امشب یکی از برنامه های تلویزیون را تماشا می کردم و به این فکر   می کردم  که چقدر مسائل و مطالب مطرح شده در این برنامه، در دانشگاه هنر مصداق دارد؟ سوال

 اسم برنامه زنگار بود. شیطان

این برنامه نشان می داد که جوانی با داشتن مدرک کارشناسی(فکر می کنم که مهندسی نرم افزار یا کامپیوتر بود) دربدر به دنبال کار از این اداره به آن اداره و از این شرکت به آن شرکت(چه دولتی و چه خصوصی) در رفت و آمد وبود و با مراجعه به ادارات و شرکتها، دست از پا درازتر و بدون کسب نتیجه و دست خالی بیرون می آمد   بازنده کلافهو با هربار مراجعه و دست خالی برگشتن، یکی از کارشناسان اقتصادی و یا مدیریتی به تجزیه و تحلیل،وضع مدیریت شغل و کار در ایران می پرداخت و وضعیت نیروی انسانی در ادارات وشرکتها را مورد کنکاش قرار می داد.

از جمله مسائلی که در برنامه مطرح شد این بود که ادارات و شرکتهای ایرانی، کارکنان فامیلی(کارکنان که با هم هسبت فامیلی دارند)ممکن است یکه تاز باشند. به این صورت که فردی در اداره یا شرکتی استخدام شده وبعد از گذشت مدتی به علت رابطه با مدیران بالا دستی و یا احیانا" زدوبند های اداری، کم کم اعضای فامیل دور و نزدیک خود را در آن اداره و یا شرکت مشغول به کار کرده است. بدون اینکه آن اداره یا شرکت به لحاظ تخصصی نیازی به آن افراد داشته باشد و یا تخصص آن افراد، جوابگوی نیازهای آن اداره یا شرکت باشد. مثلا" طرف مدرک دامپروری دارد ولی در بخش مالی مشغول به کار شده است و یا فوق دیپلم حسابداری دارد ولی در بخش آزمایشگاهی کار می کند و یا اینکه طرف ممکن است دیپلم و یا زیر دیپلم مدرک داشته باشد، اما به دلیل ارتباط فامیلی و داشتن پارتی، کار کارشناسی انجام بدهد و دهها و یا شاید صدها مثال دیگر.

از جمله مسائل دیگری که در این برنامه مطرح شد، این بود که ممکن است با انتصاب مدیر جدید،تیم مدیریتی او نیز جایگزین تیم مدیریتی قبلی گردد و این مدیر و مدیران پائین دست، بهر حال ممکن است هرکدام، دوست، رفیق و احیانا" فامیلی داشته باشند که با داشتن مدرک دانشگاهی معتبر و یا نامعتبر دنبال کار می گردد و از موقعیت پیش آمده ممکن است نهایت استفاده را ببرد و در آن اداره ویا شرکت برای دوست، رفیق و یا فامیل خود کاری دست و پا کند. وبعد از مدتی که آن مدیر و بقیه مدیران زیر دستش که برکنار می شوند، آن اداره و یا شرکت مانده با کلی نیرو که ممکن است نه تخصص آنها به درد بخورد و یابه تخصص آنه احتیاج باشد و تیم مدیریتی جدید هم که به جای قبلی ها می آیند،باز همی نآش و همین کاسه... یول  زبان

خلاصه اینکه در این برنامه، کارشناسان، ادارات و شرکتها را در ایران را دارای رشد بادکنکی میدانستند 

که به علت حجم زیاد نیروهای غیر متخص، از کمترین کارایی و بهره وری برخوردارند و حجم زیادی از سرمایه مالی آنها برای حقوق و مزایای کارکنان غیر متخصص هزینه می شود وبهره وری نیروهای متخصص در حداقل کارایی قرار میگیرد. تعجب عصبانی

(تمام مطالب عرض شده نقل به مضمون برنامه زنگار بوده است)

به نظر شما اداره فامیلی برای دانشگاه هنر مصداق دارد؟

 

 

به نظر شما مدیریت در دانشگاه هنر به خود اجازه می دهد که از ارتباط فامیلی و... برای استخدام نیرو در دانشگاه استفاده بشود؟

به نظر شما در دانشگاه هنر از اصل پارتی بازی برای جذب نیرو استفاده شده و یا می شود؟

به نظر شما واگذاری پست های مدیریتی و غیر مدیریتی، در دانشگاه هنر از اصل تخصص و بهره وری پیروی می کند؟

و دهها سوال دیگه....

/ 0 نظر / 27 بازدید