نتیجه نظر سنجی

هنری بودن توی دانشگاه هنر از این بهتر دیگه نمیشه

دیگه نمیشه دیگه نمیشه دیگه نمیشه نمیشه نمیشه

هی هی هی واسا. چه خبره؟

چه خبره!؟

خوب چشاتو واکن. تو گوشت هم خوب انگشت کن هرچه خار وخاشاکه بکش بیرون.

برو صفحه اصلی اتوماسیون رو ببین. نه نه نمیخواد بری. من واست این پائین آوردم:

قابل توجه همکاران

نظر به اعلام اداره کارگزینی و رفاه مبنی بر اکثریت آراء همکاران و تصویب آن در جلسه مربوطه ساعت کار کارکنان ازتاریخ 23/6/92 ساعت  30/7 تا 30/15 اعلام میگردد.

                                                                                         امور اداری

خوب که چی؟ گفته از تاریخ یادشده ساعت کار شده٣٠/٧ صبح تا ٣٠/٣ بعدازظهر. این دیگه قشقرق نداره!!!

بحث قشقرق که نیست. نکنه تو هم مثل بعضی از همکارا مرده شوری که خودت رو زدی به...

یعنی اونائیکه توی دانشگاه هنر همزمان با سایر ادارات دولتی توی تهران و بر اساس بخشنامه دولت اعلام کردن که ساعت کاری از ٨صبح تا ۴بعداز ظهره چیزی نمی فهمیدند که حالا آقایون به یادشون افتاده که ساعت کاری رو تغییربدن؟

اگه قانونه که صددرصد هم قانونه دیگه بحث نظر سنجی چه صیغه اییه؟

اگه نظر سنجی ملاک عمل مسئولین دانشگاهه‏‏، چرا در مورد مسائل مهمتری که این چند وقته تمامی همکاران با نظر لطف مسئولین دانشگاه به آن مبتلاشدن، نظر سنجی نمیزارین تا دوازاریشون بیفته که چه خبره توی دانشگاه؟

اگه نظر سنجی خوبه، چرا در مورد عملکرد همکارایی که مرده شورن و مسئولینی که مرده شورتر از اونان، نظر سنجی نمیزارین تا بفهمین چه جایگاهی بین همکارا دارین؟

اگه نظر سنجی خوبه، چرا در مورد اضافه کاری نظر سنجی نمیزارین؟

اگه نظر سنجی خوبه چرا واسه هزار درد ومرض دیگه نظر سنجی نمیزارین تا بفهمین که توی این چند وقت تمامی کارکنان خدوم و زحمت کش دانشگاه چطوری صورتشون رو با سیلی سرخ نگه داشتن و آقایون مسئولین اصلا ککشون هم نگزیده و تازه هر روز هم مشکلی به مشکلات کارمندا دارن اضافه می کنند؟

همه ی اینها به کنار. این اطلاعیه در روز دوشنبه ٢۵ شهریور اعلام کرده که از روز شنبه ٢٣ شهریور - یعنی سه روز قبل- ساعت کاری شده ٣٠/٧ صبح و این یعنی هنری بودن.

یعنی منت سر همکارا گذاشتن که اگه ( که البته اگر نه حتما“) روزهای شنبه ویکشنبه و دوشنبه رو ساعت هشت صبح و به روال قبل اومدین یعنی روزی نیم ساعت تاخیر که اصلا روح همکارا هم خبر نداشته و ممکنه دانشگاه منت بزرگی رو سر همکارا بذاره که اون تاخیرهای نیم ساعت سه روز رو ببخشه و خیال همه راحت باشه که تاخیر ندارند.

نه بابا اگه اینطوریه اصلا و ابدا نمیخواهیم منت سر همکارا باشه وهمون تاخیرهارو هم حساب کنین تا منتی برای همکارا نباشه. اضافه کار رو که قطع کردین. اون تاخیر هارو از حقوق همکارا کم کنید تا حسابی مدیریت بچسبه به همه.

لعنت الله علی القوم الظالمین

/ 0 نظر / 6 بازدید