امنیت شغلی

امنیت شغلی چیست؟

امنیت شغلی یعنی داشتن شغل ثابت با حقوق و درآمد بالا؟

چه ارتباطی بین امنیت شغلی و بهداشت محیط کار وجود دارد؟

داشتن شرایط بهداشتی و به دور از انواع آلودگیهای جوی و صوتی و امواج مخرب رادیویی، می تواند شامل امنیت شغلی بشود.

افزایش آلاینده های محیطی،در محیط کار باعث ایجاد انواع ناراحتیهای جسمی و روانی می شود و کارمند شاغل در این محیط، بتدریج و در طول زمان،مستعد از دست دادن شغل خود می باشد.

شما نظر دیگری دارید؟

بفرمائید

منتظرم

/ 0 نظر / 17 بازدید