حقی داریم یا نه؟

سیاسی کاری نشه و سیاه بازی هم نشه

اینی که می خوام بگم صنفیه. سیاسی نیستم و سیاه کاری هم  بلد نیستم.

وقتی آئین نامه ایی برای جبران اندکی از حقوق و رفع مشکلات اداری و مالی کارکنان دانشگاهها با کلی سلام وصلوات نوشته میشه وبا کلی دیگه سلام وصلوات به دانشگاهها ابلاغ میشه ولی اونوقت اجرای آئین نامه ایی که امضای وزیر رو داره و توسط دانشگاهها دلبخواهی اجرا میشه، به نظر شما اون دانشگاههایی که دوست دارند دیرتر از همه برای اجرای آئین نامه اقدام کنند، برای کارمندای اون دانشگاهها حقی ضایع نمیشه و کارکنان اون دانشگاهها حق دارند که دنبال حق ضایع شده شان بروند

یا علی مدد

 

حق

حق گرفتنیست یا...؟

حق چیه که همه دوست دارند بگیرند و یه عده دوست دارند ندهند؟

به نظر شما حقی برای ما کارکنان می توان تصور کرد؟

اصولا" ما حقی داریم که پیگیر گرفتن آن باشیم؟

حق ما چیه که دنبال گرفتن آنیم؟

چه کسایی حقی برای ما متصور نیستند؟

چه کسایی چشم دیدن ما کارکنان را ندارند ونمی خواهند حق ما را بدهند؟

اینهایی که چشم دیدن ما را ندارند، چشم دیدن حق ما را هم ندارند؟

اینهایی که چشم دیدن ما را ندارند و چشم دیدن حق ما را ندارند، می توانند حق ما را ندهند؟

اگه ما کارکنان حقی داریم و بعضی ها چشم دیدن ما را و چشم دیدن حق ما را ندارند و نمی خواهند حق ما را بدهند، پس چه تکلیفی ما داریم؟

چگونه بایستی دنبال حق خودمان باشیم؟

چطوری می تونیم حق خودمان را بگیریم؟

به فرموده مولا امیرالمومنین علی (ع) :

حق گرفتنی است. 

اگر

همه با هم

 باشیم می توانیم آنجه از

 حق که برای ما است

 را به اتفاق برای

 خود کنیم

/ 0 نظر / 3 بازدید