کاغذهایی که باطل شد!!!

بعد از گذشت شش ماه و پانزده روز از سال نود ویک، شق القمر دانشگاه هنر به عینه برای همکاران نمایان شد و احکام افزایش حقوق صادر و برای همکاران ارسال گردید.اما زهی خیال باطل که همه ی حرص وجوش خوردن کارکنان به مثابه آب در هاون کوبیدن بود و پنبه های ریسیده شده در چند ماه گذشته برای دریافت شندرغاز مابه التفاوت حقوق این چند ماه با اعلان رسمی مدیریت دانشگاه مبنی بر باطل بودن احکام صادره، رشته شد وبرگشتیم به خانه اول و حکایت مظلومیت و له شدن کارمند و حقوق بگیر و تره خورد نکردن مدیریت دانشگاه هنر برای کارمند جماعت،برای همه ی همکاران نمایان که بود،نمایانتر شد.

چه بگویم از جان به لب شدن کارمندان دراین وانفسای گرانی و افزایش تورم و گرانی سرسام آور کاغذ؟

اگه دلتون به حال کارمند نسوخته لااقل برای کاغذی که برای صدور احکام مصرف شده، دلتان می سوخت!!!؟

/ 0 نظر / 3 بازدید