شناخت مدیر توانمند(1) و چندسوال

حضرت رسول اکرم(ص) می فرماید: من از فقر امتم بیم ندارم.آنچه بر امتم بیمناکم سوء مدیریت است.

مدیر توانمند کیست؟

مدیر توانمند چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟

مدیر توانمند  اول از همه با ید خدا ترس باشد و خداوند را ناظر بر اعمال و رفتارش بداند و بداند که دستوراتی را که صادر می کند در جهت نیل به اهداف سازمان و با توجه اصل رحمت و مدارا با زیردستان است.

در برابر زیردستان گرگ و در مقابل روءسای بالاتر از خود چون بره ایی رام نباشد.

مدیر توانمند دستور و امریه صادر نمی کند، بلکه با قدرت رهبری خود و اشرافی که بر اهداف سازمان دارد،طریقه انجام کار و راه و روش آن را برای کارکنان خود بیان می کند.

انجام امورات سازمان و اداره را به اشخاص کاردان و متخصص و متعهد می سپارد و با انصاف بر کار کارکنان خود قضاوت می کند و استحقاق هر فرد را مبنای قضاوت خود قرار میدهد.

از کار وتلاش صادقانه و از حد متوسط به بالاتر افراد قدردانی و تشکر می کند و کارکنانی را که استحقاق تشویق دارند(نه براساس سلیقه شخصی) مدنظر قرار میدهد و در مواردی که قصد توبیخ و تنبیه دارد، منصفانه رفتار می کند و توبیخ را بیطرفانه و تنبیه را در حضور سایرین انجام نمیدهد و به کارمند فرصت توضیح و شرح دادن میدهد و هنگام توبیخ یا تنبیه عصبانی نمی شود.

برای انجام امورات، ابزار وامکانات لازم را در اختیار کارکنان خود قرار می دهد و از آموزش های لازم برای کارکنان در جهت پیشرفت امور دریغ نمی ورزد.

ادامه دارد...

/ 0 نظر / 4 بازدید