شفاف سازی

شفاف سازی

یعنی اینکه افراد براساس کدام قانون و ضابطه می توانند در دانشگاه مشغول به کار شوند؟

آیا همسایه بودن با بعضی از مدیران و یا شاگرد فلان استاد مدیر بودن در دانشگاه و یا پسر و دختر فلان مدیر ومشاور بودن در دانشگاه می تواند در جذب نیرو در دانشگاه مؤثر باشد؟

جذب نیرو در دانشگاه آیا از طریق آزمون استخدامی مؤرد تآئید معاونت توسعه نیروی انسانی ریاست جمهوری انجام گرفته است؟

آیا اطلاعیه های جذب و استخدام نیرو در دانشگاه  در روزنامه های رسمی کشور منتشر شده است؟

و دهها سؤال دیگر که پاسخ دادن به آنها بر مدیران و مسئولینی که در دوران خدمت دولتی که خود را ملزم به پاسخ گویی می داند، می تواند به شفاف سازی روند جذب و استخدام نیرو در دانشگاه کمک کند

/ 0 نظر / 6 بازدید