سه گانه برای بعضی ها1= بایک دست سه هندوانه بلند کردن یا چند هندوانه چیدن!!!؟؟؟

هنر مدیریت در چیست؟

یک از پاسخها ممکن این باشه که اگر در یک زمان چندتا کار را بتونی باهم انجام بدهی هنر کردی!!!؟

آخه کار داریم تا کـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار!

بعضی از آدم ها هستند که دلسوزند و هر کس هر کاری را بهشون بگه سعی میکنن انجامش بدن و اگه اون کار درست حسابی هم انجام نشد، لااقل به طرفشون میگن که ما سعیمون رو کردیم ولی نشد.

بعضی آدمها دور از جون شما اینقدر تی تاب زدن و عقلشون پیش خودشون فکر میکنن که کامله، هر کاری بهشون بگی نه نمیگن و سر آخر میبینی که هیچ کاری رو نمیتونن انجامش بدن و تازه رو شون هم زیاده و دست آخر ازت طلبکار هم هستند.

امــــــــــــــــــــــــــــا

بعضی از آدمها هستند که به دور از جون شما مارموز تشریف دارند و همچی حرف میزنن که انگار فکر میکنی دلسوزتر از اونها وجود نداره و همچی حرف میزنن که فکر میکنی علامه دهرن. ده تا کار هم به آنها بسپاری نه نمیگن. اما موقع عمل می بینی که هیچ کاری ازشون بر نمیاد و همیشه کارها رو میخوان با تو بمیری من زنده بمونم پیش ببرن. اینجور آدمها از اونهایی هستن که میخوان با یک دست سه تا هندوونه رو بلند کنن و دست اخر هر سه تا هندوونه می افته میشکنه.

اینجور ادمها خطرناکن و ممکنه واسه همه دوسیه درست کنن. و هیچوقت بهتر از خودشون رو نمیتونن ببینن و همیشه هم دنبال زیرآب زنی و کاسه لیسی هستن.

فکر میکنی تو دانشگاه ما هم از این جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور آدمــــــــــــــــــــــها پیدا بشه.

حالا پیدا کن پرتغال فروش رو

/ 0 نظر / 18 بازدید