از دست رفتن زمینهای مجموعه پردیس کرج

راویان اخبار و ناقلان شکرشکن خبر می دهند که:

ای جماعت خانه بدوش دانشگاه هنرعصبانیکلافه

ای که پنجاه رفت و در خوابیخواب

ای کارمندی که عمر عزیز جوانی و موی سیاه شباب را در دانشگاه هنر سفید کردی  بازنده

بهوش و به گوش باشید که عنقریب یکصد هکتار زمینهای دانشگاه هنر در مجموعه پردیس کرج به تاراج و یغمای اداره جات و سازمانهای کرج می رود.

شیاطین و غول و اجنه شیطاندر کرج دست به دست هم داده و از فرشته بودن فرشته مسئولین دانشگاه سوء استفاده کرده و سند زمینهای کرج را بنام خود زده اند.؟؟؟!!!

زمینهایی که چهل سال پیش به دانشگاه هنر واگذار شده و دانشگاه تاکنون کلی هزینه صرف نگهداری آنها کرده است. دروغگو

البته ناگفته نماند که خیلی هم کار سازمانهایی که چشم طمع به زمینهای دانشگاه هنر را دارند،بد و شیطانی به نظر نمی رسد. چرا که این زمینها چهل سال پیش به دانشگاه هنر واگذار شد و قرار بود طرح جامع دانشگاه هنر در محموعه پردیس کرج اجرا شود، ولی در این چهل سال آیا دانشگاه هنر چهارتا کار عمرانی و ساخت و ساز در زمینهای کرج انجام داد؟

آیا تا کنون مسئولین دانشگاه هنر توانستند سند زمینهای کرج را به نام دانشگاه هنر به ثبت برسانند و در مجامع حقوقی حرفی برای گفتن داشته باشند؟کلافه

وقتی تمام هم و غم مسئولین دانشگاه هنر، تجمیع دانشگاه در پردیس باغ ملی است و این همه زمین که به مانند طلا در چشم مسئولین ادارات و سازمانهای کرج، خودنمایی می کنند، آیا عقل حکم نمی کند که سازمانها و اداراتی که مشکل جا و مکان دارند از این زمینها استفاده کنند؟

وقتی دادگستری شهرستان کرج در ایام تعطیلات تابستانی دانشگاه، تابلوی دادگستری را در وسط زمینهای مجموعه پردیس کرج می زند و مسئولین دادگستری کرج تهدید به بکارگیری قوه قهریه در گرفتن زمین از دانشگاه هنر را می کنند، آیا نبایستی منتظر از دست دادن کل زمینهای مجموعه پردیس کرج را داشته باشیم؟

آیا وقتی که استاندار محترم البرز به طور تلویحی در دعوای بین دانشگاه هنر و سایر سازمانهایی که چشم طمع به این زمینها را دارند،حق را به آنها می دهد، نبایستی فاتحه زمینهای مجموعه پردیس کرج را خواند؟

وقتی دانشگاه هنر هیچ کار مثبتی در زمینهای مجموعه پردیس کرج انجام نمی دهد و .....، آیا نبایستی انتظار داشت که دیگرانی که می توانند از این زمینها که از برای دولت است و مالکیت اصلی آن برای دولت است، از این زمینها استفاده بهینه ببرند و مشکلات خود را حل کنند؟

بهر حال به نظر می رسد که دانشگاه چه بخواهد و چه نخواهد، این زمینها دیگر متعلق به دانشگاه هنر نیست و ما کارکنان که امید داشتیم روزی از این زمینها برای مسکن کارکنان اقدامی بشود، بایستی با تاسف کامل در چند سال آینده ببینیم که سازمانهای مستقر در کرج از این زمینها برای کارکنان خود مسکن ساخته و به ریش ما بخندند.

تعجب     گریه      کلافه       عصبانی       خیال باطل         افسوس      آخ

حال که چنین به نظر می رسد، زمینهای کرج از دست رفتنی است، آیا بهتر نیست مسئولین دانشگاه، برای آنکه در آینده در برابر جامعه ی دانشگاه هنر خجل و شرمنده نباشند، با رایزنی و تعامل در قبال از دست دادن بخشی از این زمینها،بخشی دیگر را به عنوان ساخت و ساز منازل مسکونی برای اساتید و کارکنان، از سازمان مسکن و شهرسازی کرج، سند دریافت کرده و از کوه درد از دست دادن این همه زمین، کمی کاسته شود؟

حال که قرار است این همه زمین به صورت مفت و مجانی از دست دانشگاه هنر خارج شود، بهتر نیست حداقل امکاناتی برای اساتید و کارکنان دانشگاه از مسئولین کرج دریافت گردد،تا کمی غم از دست دادن زمینهای کرج سبک گردد؟ ناراحت  گریه 

آیا بهتر نیست مسئولین دانشگاه هنر ...

حداقل یک کاری انجام دهند

دلقک

لاحول ولا قوه ال بالله العلی و العظیم

 

/ 0 نظر / 3 بازدید