رفتن زمستان و ماندن روسیاهی برای بعضی ها

زمستان رفت و روسیاهی برای کسانی ماند که چشم دیدن کارکنان خدوم و زحمت کش دانشگاه هنر را ندارند!!!

زمستان رفت و روسیاهی برای کسانی ماند که دو سال پیاپی و درست شب عید نمک به زخم کارکنان زدند؟؟؟!!!

زمستان رفت و روسیاهی برای کسانی ماند که منتظر بودند توی این تعطیلات شب عیدی کارکنان دانشگاه هنر، سر به دیوار چه کنم، چه کنم بذارند و زانوی غم بغل کنند و که آخ دیدی حق مسکن و حق فلان کوفت و زهر مار را ندادند و حالا چه گلی بر سر بگیریم؟؟؟!!!

ندادند که ندادند

به درک که ندادند

به اسفل والسافلین که ندادند

خدا رو که داریم؟ 

 تن ماسالم هست؟

خدا رو صد هزار بار شکر

مثل بعضی ها مشکل جسمی نداریم و مریضی نداریم. خدا رو شکر

مثل بعضی ها مشکل روحی و روانی نداریم. خدا رو شکر

حالا میخواهند بدهند و یا نه؟؟؟!!!

سرمان سلامت. تن  و جان ما سلامت

/ 0 نظر / 15 بازدید