یازدهم آذر سالروز شهادت میرزا کوچک خان

یازدهم آذر یادآور شهادت مردی از تبار شیرمردان، از تبار شیران بیشه گیلان

میرزا کوچک جنگلی

شیران ژیانی که ایران زمین در طول تاریخ در جای جای خود به فراوانی در آغوش خود به یادگار دارد

شیخ محمد خیابانی در تبریز

محمدتقی خان پسیان در خراسان

میرزا کوجک جنگلی در گیلان

شهید آیت الله مدرس و ...

و در تاریخ بعد از انقلاب، بیشمار شیرانی که برای اسلام و ایران عزیز در خون خود غلتیدن

چقد جنگل خوسی ... ملت واسی ... خستا نبوستی

می جان جانانا ... ترا گوما میرزا کوچک خانا

خدا دانه که من ... نتانم خفتن ... از ترس دشمن

می دیل آویزانا ... تراگوما میرزا کوچک خانا

چیره زودتر نائی تند تر نائی تنها بنائی

گیلان ویرانا ترا گما میرزا کوچک خانا

بیا ای روح روان تی ریشا قربان بهم نوانان

تی کاس چو مانا ترا گ.ما میرزاکوچک خانا

اما رشت جغلان ایسیم تی فرمان کنیم امه جان

تی پا جیر قربانا ترا گوما میرزا کوچک خانا

/ 0 نظر / 67 بازدید