دل نوشته

اول از همه گفته باشم كه مسلمانم وايراني.مسلمان شيعه دوازده امامي كه به شيعه بودن خود افتخار وهرچند بار سنگين گناهاني را بر دوش دارم. اما كرم ولطف وبخشش خداوندگار عالميان را رجاء واثق دارم.

ايراني ام و دوستدار مملكت و قانون اساسي كه ميثاق خون هزاران شهيد است و شهادت و اسارت و آزادگي هزاران هزار ايراني باعث رشد وبالندگي كشور ومورد غبطه بيشتر كشورهاي دنيا. ودوستدار ولايت و زعامت رهبر كبير انقلاب و امام راحل وخلف صالح اش كه ستون خيمه انقلاب وكشور وهادي و راهنماي ميهن است.

دومش كه ميخوام بگم اينه كه

حكايت اين روزهاي ما شده حكايت:

چي ميخواستيم ولي چي شد!!!

راستي حكايت رو كه ميدونين چيه؟ آ...باريكلا. حالا اونهائيكه نميدونن واسه اونهايي ميدونن تعريف كنن.

اگه متوجه نشدين‏، اجازه بدين كه بگم:

اين ضربالمثل واسه خيلي چيزا صادقه و هركي ميتونه واسه خودش دنيايي تعبير وتفسير داشته باشه.كاسب جماعت به شكلي.كارمندا به طريقي.گارگرا به شكلي ديكه. معلمها به نوعي. استادا و... به نوعي ديگه.اما حتما” در اين يكي دو سال گذشته وضعيت ناجور اقتصادي كمي همه ي ماهارو قلقلك داده وحتما” صابون گروني به تن همه ي ماها زده شده و عدم نظارت مسئولين كشوري ولشكري به روند افزايش قيمتهارو شاهد بوده ايم.اما حيف و دوصد حيف،كه البته كه آنچه به جايي نرسد فرياد گروني  وگروني مردم درمانده وملت صبور ونجيب ايران است كه انگار نه انگار گوش شنوايي هست و انگار نه انگار كه صداي طبل كر كننده گروني گوش همه رو كر كرده‏، بجز گوش اونهايي كه حتما” بايستي مشنيدند ولي خودشان را زدن به ناشنوايي!!!

چي ميخواستيم و چي شد، استغاثه اون گارگر روزمزد و زن وبچه ش كه زير چرخهاي توسعه و عدالت‏،اصلاحات وسازندگي له شدند وخوشحال بودن كه با آمدن تدبير واميد، حداقل جلوي گروني گرفته ميشه،تا اون بتونه پنير واسه سفره صبحونه بچه هاش فراهم كنه،تا اون بتونه پيش زن وبچه ش پز ناشتا بده كه بابا حتما كسايي با تدبير واميد به فكرش هستند.اما زهي خيال باطل. تدبير واميد به فكر...

چي ميخواستيم و چي شد... قرار بود پول نفت بياد سر سفره مردم.قرار بود همه ي مردم كشور خونه از خودشون داشته باشن. قرار بود اول زير ساختهاي اقتصادي كشور درست بشه ودر كنار اون حمل ونقل درون شهر وبيرون شهري سروسامون بگيره و در كنار اون بيمه خدمات درماني و اجتماعي در سطحي فراگير وبا بيشترين عمق وگسترش براي تمام احاد مردم بوجود بياد وخيلي كارهاي ديگه بشه وتازه بنزين گرون بشه وسطح عمومي قيمت كالا و خدمات دولتي وغير دولتي به سطح جهاني برسه وتازه بعد از همه ي اون كارا هدفمندي يارانه ها اجرا بشه.

گفتيم خوب چه اشكال داره!؟ اول حمل ونقل عمومي گسترش پيدا كنه. من وتوي كارگر وكارمند واستاد دانشگاه كاسب جماعت، وقتي بتونيم با صرف كمترين هزينه و كمترين وقت به محل كارمون برسيم، ديگه چه (عذر ميخوام)مرضي داريم كه با وسيله نقليه خصوصي بريم سركار؟ ديگه واسه چي آلودگي هوار رو زيادتر كنيم؟پس همه با هم كمك مي كنيم هم دولت سروساموني بگيره و هم كشور پيشرفت كنه.

سالها قرار بود كه بنزين و حاملهاي انرژي گرون بشه تا مملكت محتاج واردات بي رويه بنزين نباشه و هر سال كلي ارز از كشور خارج نشه و...

 ادامه داره   ١٥/٠٧/١٣٩٢

در دوره اصلاحات قانوني وضع شد كه هر سال درصدي به قيمت بنزين اضافه بشه كه اين اضافه شدن قيمت بنزين شد ماجرايي واسه خودش و اين ماجرا ادامه داشت تا دولت مهرورزي كه بجث هدفمندي يارانه ها شد و خلاصه دولت دهم با قوانين مجلس، هدفمندي يارانه ها رو شروع كرد وبا ماهي ٤٥٥٠٠ تومن، آب وبرق وگاز وتلفن ونان و نفت و گازوئيل وبنزين گران شد وقرار شد طي چند سال قيمت حامل هاي انرژي برسه به قيمت فوب خليج فارس ومملكت بشه گل وبلبل.

چي شد و چي ميخواستيم، يكيش برا همينه. در سال پاياني دولت دهم دلار تا مرز چهار هزار تومن رسيد وتورم چهل درصدي گريبانگير مردم شد وقيمتهاي كالا و اجناس شد قيمت در و مرواريد ودنيا شد تلخكام براي قشر حقوق بگير كارمند وكارگر و تازه در انتخابات رياست جمهوري مردم با انتخاب دولت تدبير واميد، مي خواستن كه كمي جلوي گروني وتورم رو بگيرند،كه تازه متوجه شدند كه خدا پدر دولت مهرورزي رو بيامرزه.كه عمر اين دولت به صد روز نرسيده قيمت مرغ به هفت هزارو دويست تومن رسيد. هنوز صد روز از عمر دولت تدبير واميد طي نشده قيمت برق و گاز وتلفن ثابت وهمراه و... جهش بسوي ثبت ركوردهاي دست نيافتني را شروع كرده و مردم به ياد آن خواننده مرحوم شده لس آنجلس نشين افتادند كه مي خواند:

سال سال هرسال ميگيم دريغ از پارسال

هنوز صد روز از عمر دولت تدبير و اميد نگذشته، فرياد واسفا و واويلا از دولت و مجلس بلند كه اين چه هدفمند شدن يارانه هاست كه از دم به همه ماهانه پول پرداخت بشه و اين با روح و مواد قانون هدفمندي يارانه ها مغايرت داره و حتما” بايستي به عده ايي از افراد جامعه كه وضع مالي خوبي دارن، از پرداخت يارانه ها جلوگيري بشه تا دولت خرج كمتري رو دستش بمونه و تا دولت بتونه چرخ مملكت رو بچرخونه  و تا دولت بتونه...

هيچكي نيست كه بگه آخه مردم در افزايش قيمتها و گروني سرسام آور دخالت داشتند كه حالا جورش رو مردم بكشن؟ 

يكي نيست بگه وقتي هيچ نظارتي بر روي افزايش لجام گسيخته قيمتها نيست و وضع اقتصادي مردم هر روز داره بدتر ميشه و دولت از ارزون شدن دلار و طلا داره جلوگيري ميكنه و دولت با سيستم فشلش نميتونه كاري براي اقتصاد مردم بكنه، چرا بايد جورش رو مردم بكشن؟

مگه قرار دولت تدبير واميد با مردم اين نبود كه در مرحله اول از افزايش قيمتها وتورم جلوگيري بعمل بياد و در مراحل بعدي اين ثبات قيمتها و ثبات اقتصادي باعث رشد ورونق اقتصادي بشه؟ پس كو؟ ديواري كوتاهتر از ديوار مردم پيدا نشد؟ جواب خدا رو بابت دروغگوييهايتان را چطوري ميخواهيد بدهيد؟ 

ادامه دارد  ١٦/٠٧/١٣٩٢

امروز بانك مركزي قيمت انواع كالاهاي اساسي را بصورت مقايسه ايي بين تير ومهر١٣٩٢ اعلام كرده واز آنجا كه قرار بود دولت تدبير واميد در ١٠٠ روزابتداي شروع بكارش برنامه هاي جدي براي اصلاح معيشت مردم داشته باشه،يه مرتبه اين فكر به سر آدم ميزنه كه نكنه برنامه دولت تدبير واميد در صد روز اول شروع بكار، نابودي معيشت مردم بوده باشه و الا بلا نسبت شما آدم كه شاخ در مياره از برنامه هاي تبليغاتي رياست محترم جمهور در دوران مبارزات انتخاباتي و برنامه هاي وزراي معرفي شده به مجلس براي كسب رآي اعتماد كه همه صحبت ازبرنامه هاي خود براي توقف افزايش تورم در ١٠٠ روز اول دولت تدبير واميد حرف ميزدند وحالا چي شده كه هر روز قيمتها سير صعودي داره پيدا مي كنه؟ به جدول مقايسه قيمتها نگاه كنيد:

    قیمت انواع کالاهای اساسی به روایت بانک مرکزی

کالا واحد قیمت در تیرماه/ریال قیمت در مهر‌ماه/ ریال  ماست  پاستوریزه کیلو        22160           24370 پنیر پاستوریزه 450 گرمی  37090 41520 شیر پاستوریزه لیتر 21110 22820 تخم‌مرغ شانه‌ 2 کیلویی 80530 90070 برنج داخلی کیلو 71310 74070 نخود کیلو 59540 57230 لپه کیلو 74400 7110 لوبیا قرمز کیلو 89330 92990 لوبیا سفید کیلو 87170 91820 خیار کیلو 21080 25130 گوجه‌فرنگی کیلو 20400 20550 سیب‌زمینی کیلو 22990 20400 پیاز کیلو 12360 11830 گوشت گوسفند با استخوان کیلو 296610 298790 گوشت گوساله بی‌استخوان کیلو 310900 308500 قند کیلو 25740 26270 شکر کیلو 22320 22890 چای خارجی بسته 500 گرمی 150880 150720 روغن نباتی جامد کیلو 215840 215930 روغن نباتی مایع کیلو 45930 45970

نكنه كليدي كه رئيس جمهور محترم قرار بود با آن گراني و تورم رو در غل و زنجير  نگهشون داره،برعكس چرخيده و باعث آزاد سازي قيمتها شده ومردم پيش خودشون فكر مي كنند كه چي ميخواستيم وچي شد؟

ادامه دارد   ١٧/٠٧/١٣٩٢

/ 0 نظر / 13 بازدید