مدیریت و بهداشت روانی محیط کار

مدیریت و بهداشت روانی محیط کار:

سلامت روانی انسانها تا حدود زیادی بستگی به کیفیت روابط او با دیگران دارد و این ارتباط به عنوان یک ضرورت برای ارضاء نیازهای روانی،تامینی، احترام و حتی نیازهای فیزیولوژیکی می تواند مطرح باشد.

از ابتدای شکل گیری کلونی های اجتماعی بر روی کره خاکی،انسانها نه تنها برای برطرف کردن نیازهای مادی به دیگران رو می آوردند، بلکه برای ارضاء نیازهای روانی و بالاتر از آن، برای شکل دهی شخصیت فردی و اجتماعی خود،ارتباط با دیگران را به عنوان یک ضرورت، همیشه مدنظر خود داشتند و نحوه این ارتباطات در حل مشکلات افراد تاثیر زیادی دارند.

تحقیقات نشان می دهد در جوامع امروزی، بیشتر اختلافات محیط کاری و خانوادگی، ناشی از عدم ارتباط موثر بین افراد است که این عدم ارتباط باعث عدم تفاهم ، بی علاقگی به کار وزندگی و کاهش قدرت تولید، خصومت و عدم اعتماد به خود و دیگران را در پی دارد.

یکی از نشانه های بهداشت روانی در محیط کار، رضایتمندی شغلی فرد است.رضایت شغلی باعث افزایش کارائی،کاهش غیبت،کاهش اشتباهات در کار و ... می شود. رضایتمندی شغلی برای مدیران نیز حائز اهمیت است، چراکه کارمند راضی بازده خوبی دارد، غیبت نمی کند و حادثه نمی آفریند و باند تشکیل نمی دهد، شاد است و به شادی محیط کار نیز کمک می کند

مدیر آشنا به اصول بهداشت روانی می داند که غم و اندوه و افسردگی و خستگی از کار، اثر معکوس بر میزان توجه و دقت کارکنان باقی می گذارد و سعی می کند شرائط مناسب کار را برای کارکنان خود فراهم سازد و از اضطراب کارکنان که باعث کاهش توجه و تمرکز فکری کارکنان می شود، جلوگیری بعمل می آورد و موجباتی را فراهم می آورد که محیط کار برای کارکنانش اضطراب آور نباشد. این دانایی مدیر باعث ایجاد امنیت شغلی در کارکنان می شود و از درگیری و خشم بیهوده در محیط کار جلوگیری می کند.

مدیر اشنا به بهداشت روانی به محدودیت های کارکنانش هم باید توجه داشته باشد. این محدویت ممکن است در جسم و توانائیهای یک کارمند باشد. اگر کارمندی دارای محدودیت جسمی باشد؛عدم شناخت و توجه یک مدیر به این محدودیت ممکن باعث عدم سازگاری کارمند با محیط کاری بشود و محدودیت در هوش و استعداد و عدم توجه مدیر به آن باعث ناسازگاری مضاعف خواهد شد.

عوامل تشکیل دهنده محیط کار:

الف:

 عوامل فیزیکی که عبارتند از: ابزارها؛ دستگاهها؛ گرما و سرما؛ وسایل ایمنی؛ سروصدای محیط؛ آلودگی هوای محیط و ...

ب:

عوامل انسانی که عباتند از: شخصیت؛ نگرش؛ درک و تعارض و تفاهم و کشمکش های بین افراد و گروهها

بی شک این هر دو عامل بر بهداشت روانی کارکنان در محیط کار می تواند اثر مثبت و یا منفی داشته باشد. برای مثال در محیط های کاری که تصمیم گیرنده گان مختلفی در باره یک امر اداری ( مثلا" اضافه کاری) تصمیم می گیرند و یا تصمیم های خلق الساعه و متشتط و یا محیط های کاری پر سروصدا باعث ایجاد استرس در کارکنان می شود و این استرس، بطور ناخودآگاه باعث ضعف جسمانی و روانی در کارکنان می شود و هر کارمندی باتوجه به وضعیت شخصیتی و روحی خود؛ هر لحظه ممکن است در معرض آسیب پذیری قرار بگیرد( هم آسیب پذیری درونی مانند ضعف و سردرد و سوء هاضمه و خستگی غیر عادی و یا بیماری های قلبی و عروقی و هم آسیب پذیری بیرونی مانند دعوا و کشمکش با سایر کارکنان و مدیران بالاسری). این آسیب پذیری، علاوه بر اینکه باعث کاهش قدرت کارآیی کارمند می شود در عملکرد و کارایی سیستم و محیط کاری نیز می تواند تاثیرگذار است.

در محیط کاری وقتی حجم کار زیاد باشد، این زیادی حجم کار باعث استرس و باعث تغییراتی در رفتار کارمند می شود که ممکن است جنبه های فرعی کار خود را نادیده بگیرد؛ تا تکلیف اصلی خود را انجام بدهد. این فشار روانی میتواند کارایی دستگاه ایمنی بدن کارمند را کاهش بدهد و پیامدهای ناگواری ببار بیاورد.

داشتن عزت نفس که از جمله عوامل انسانی محیط کار می باشد، نیز در بهداشت روانی محیط کار تاثیرگذار است. عزت نفس بالا این اثر را دارد که شخص به انتقادهای دیگران زیاد اهمیت نمی دهد و برای خود اهدافی دارد و برای رسیدن به آن اهداف تلاش زیادی می کند.

مدیر آشنا به عوامل یاد شده بالا،در طی دوران مدیریتش سعی می کند که محیطی امن و آرام برای کارکنان خود بوجود آورده و با رعایت اصول و موازین اخلاقی و قانونی و با بهره گیری از سیستم تشویق و تنبیه به موقع و با رعایت این اصل که در حد توانایی افراد از آنها کار بطلبد، و در راستای اهداف سازمان، تلاش و کوشش کارکنان را قرار بدهد وبا رعایت این اصل که همیشه  همه جا، خدا ناظر بر اعمال ما است،به مدیریت بپردازد و به فرمایش مولای متقیان از امرو نهی در محیط کاری بپرهیزد و دغدغه همه در برابر خداوند برابریم؛ مگر آنها که تقوای بیشتر دارند را داشته باشد.

/ 0 نظر / 15 بازدید