جلسه

شما بفرمائید که جلسه به چه معنا می باشد؟

شما بفرمائید که برای چه امر مهمی جلسه میگذارید؟

شما آقای من باشید _ بقول هموطنهای گیلانی ما_ آقا شما اول به من بگو که اصلن جلسه چی می باشد آقا؟

تازگیها بعضی ها ویار جلسه اونها رو گرفته و ول کن هم نیست لا مصب!!!

چپ میرن میگن جلسه

راست میرن میگن جلسه

بالا میرن میگن جلسه

به زیز زمین میرن و ایشالله خدا به زیر زمین گرم فروشون کنه!!! میگن جلسه

آ ئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو چی گفتم  آخه ری

این بعضی ها، تازگیها هرکی دو یا سه نفره با هم باشند و از هر دری صحبت کنند هم به آنها انگ جلسه میزنند و میخوان سر از کارشون در بیارن و حتما" هم پیش خود فکر میکنن که هر دو یا سه نفری که با هم دارن صحبت می کنن، حتما"  در مورد اونها - بعضی ها- دارن صحبت می کنن.

ماشا الله خبرچین و جاسوس هم که تا بخواهی دارن. به بهانه های مختلف از جلوی اتاق کار مند خدا پدر بیامرز رد میشن و هی سرک میکشند و چشاشون رو چاک میدن که ببینند توی محل کارمند کیا هستند و با کیا و کیا با کیا دارن صحبت می کنند و اگر و اگر احیانا" و احیانا" اگر تعداد افرادی که پیش هم هستند از سه نفر بیشتر باشند،به مقامات بالا خبر بدهند و ما رو از نون خوردن بیندازند.

زهی خیال باطل

زرشک

آب هویج

بقیه تا بعد

ببشخید یادم رفت بگم جلسه چیه

به یک قرار دو یا چند نفره که دور هم جمع شوند و در باره موضوع و یا موضوعاتی صحبت کنند جلسه گفته میشود.

از این جلسات که از توش زیرآب زنی در میاد تا بخواهی فراونه

/ 0 نظر / 23 بازدید