اجرای دلبخواهی آئین نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی

آئین نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاههای کشور که در سال نودویک به تمام دانشگاهها ابلاغ شده، تاریخ اجرای آن در ماده 92 اعلام شده که این آئین نامه از تاریخ 90/12/1 قابل اجرا می باشد.بر این اساس تعدادی از دانشگاهها بعد از کش وقوس های فراوان اجرای آئین نامه را از تاریخ یاد شده پذیرفته و اجراء کرده و تعدادی از دانشگاهها هم از نیمه دوم سال نودویک تن به اجراء داده اند.

یک بام  دو هوا که می گویند اینه بـــــبم جان!!!

اگه آئین نامه قابلیت اجراء داره، چرا وزارت فخیمه، همه ی دانشگاهها را ملزم به اجراء در تاریخ ذکر شده در آئین نامه نکرده است؟

اگر آئین نامه قابلیت اجراء نداره، چرا بعضی دانشگاهها از تاریخ یاد شده در آئین نامه آن را اجراء کرده و بعضی دانشگاهها هم از نیمه دوم سال نودویک تصمیم بر اجرا دارند؟ و دانشگاهی مانند دانشگاه هنر و یا دانشگاههای دیگر به ضورت دلبخواهی میخواهند آنرا از آبان سال نودویک اجرا کنند؟

دلبخواهیه!!!؟؟؟

هرکی به هرکیه؟؟؟

هر دانشگاهی که بخواهد حق کارکنانش را هاپولی هاپو بکند، راه باز و جاده هم گشاده براش!!!؟؟؟

یعنی وزیر محترم اون بالا نشسته و بر این شلم شوربای دلبخواهی نظارت تام  و کامل داره و نمی بینه، که کارکنان دانشگاه تهران و یا دانشگاههای دیگری که از اسفند سال نود این آئین نامه را اجرایی کرده و کارکنانشان از اجرای آن منتفع شده اند، چه فرقی با کارکنان دانشگاههای دیگر دارند که از نیمه دوم سال نودویک و یا ماههای پایانی سال بایستی منتظر اجرای آئین نامه باشند - که هنوز اجرایی نشده - و هیچ چیزی عایدشان نشده است!!!؟؟؟

مگر خون کارکنان دانشگاههایی که قرار است از نیمه دوم سال نودویک شاهد اجرای آئین نامه باشند، کم رنگتر از خون کارکنان دانشگاههایی است که از اسفند نود این آئین نامه برایشان اجراء شده است؟؟؟؟

نکند ما کارکنان از اذناب و دنباله روان شیطان بزرگ و صهیونیست بین الملل هستیم که این چنین تفاوت با کارکنان دانشگاههای دیگر داریم ونبایستی این آئین نامه برای ما به مانند سایر دانشگاهها اجراء بشود؟؟؟؟

نکند اجرای این آئین نامه به صورت آپارتایدی است که چون ما کارکنان دانشگاه هنر و  دیگر دانشگاهها سیاه پوست و رنگین پوست هستیم، اجرای آئین نامه نبایستی از تاریخ یاد شده در آن شامل حال ما شود؟؟؟

نکند ما در مملکت جمهوری اسلامی ایران که خون دهها هزار شهید برای سرافرازی و اجرای عدالت برای آن ریخته شده است زندگی نمی کنیم و برای آینده سازان این مملکت زحمت نمی کشیم، که اجرای آئین نامه،برای ما کارکنان دانشگاه هنر و دانشگاههایی به مانند ما از نیمه دوم سال نودویک و یا ماههای آخر سال نودویک اجراء بشود ولی برای دانشگاههای مانند دانشگاه تهران و... از اسفند نود اجراء بشود؟؟؟

آیا اجرای آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی که همزمان با آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی ابلاغ شده، همینطوری دلبخواهی بوده است؟

مگر کسانی که این آئین نامه را نوشته اند از وضعیت دانشگاهها در کشور و اینکه چقدر توانایی در اجرای آن را دارند، در نظر نداشته اند؟ مگر نمی دانستند که همه ی دانشگاهها از نظر داشتن درآمدهای اختصاصی از وضعیت متفاوتی برخوردارند و بعضی از دانشگاهها از درآمد اختصاصی بیشتر و بعضی دانشگاهها از درآمد اختصاصی کمتری برخوردارند؟ پس چطور است که این آئین نامه بطور یکسان برای همه ی دانشگاهها ابلاغ شده و قانونگذار تفاوتی در اجرای آن برای دانشگاهها نگذاشته است؟؟؟

اما دانشگاه هنر

در جلسه ایی که اعضای شورای کارکنان دانشگاه هنر با معاون محترم پشتیبانی و مدیریت محترم طرح و برنامه دانشگاه داشتند، معاون محترم  پشتیبانی و مدیریت محترم طرح وبرنامه به اتفاق اعلان داشتند که به دلیل نداشتن بودجه و درآمد اختصاصی لازم، دانشگاه از اجرای آئین نامه از اسفند سال نود،ناتوان و عاجز است و نمی تواند از منابعی که در حال حاضر در اختیار دارد، برای اجرای آئین نامه هزینه کند!!! و تصمیم دانشگاه هنر بر این است که از نیمه دوم سال نودویک، برای اجرای آئین نامه اقدام کند و حتی نامه ایی را هم برای اقای ایرانمنش (معاون محترم وزیر و دبیر هیأت امنای دانشگاههای کشور ) ارسال کرده و اعلام داشته که تاحدالامکان سعی دانشگاه بر این است که از نیمه دوم سال نودویک آئین نامه اجرایی بشود. ولی اقای ایرانمنش به صورت شفاهی به دانشگاه اعلام کرده که این کلمه" تاحدالامکان" بایستی از نامه برداشته و دانشگاه بنویسد که از ابتدای سال، آئین نامه را اجراء خواهند کرد. البته مدیریت محترم طرح و برنامه اذعان داشتند که دانشگاه می تواند از منابعی که در اختیار دارد _ درآمدهای اختصاصی دانشگاه در حال حاضر بنا به فرموده مسئولین در جلسه بالای حداقل یک میلیلرد می باشد - آئین نامه را از ابتدای سال نودویک اجرایی بکند، اما دانشگاه از این منابع می خواهد در جاهای دیگری هزینه بکند و یا اینکه دانشگاه هنوز دستمزد اساتید حق التدریس مدعو را پرداخت نکرده و از این منابعی که در اختیار دارد بایستی برای پرداخت دستمزد حق التدریس اساتید مدعو اقدام نماید و یا اینکه از کجا معلوم است که اگر ما در سال نودویک از منابعی که در اختیار داریم _  شما بخوانید درآمدهای اختصاصی دانشگاه از محل درآمدهای جذب دانشجویان شبانه و یا چاپ و انتشارات و ... _ بخواهیم برای اجرای آئین نامه هزینه کنیم، سال نودودو وزارتخانه از ما نخواهد که از همان محل باز هم هزینه کنیم و اگر کسری داشته باشیم  وزارتخانه به ما کمک کند ؟

البته در آن جلسه از سوی نماینده گان کارکنان پیشنهاد گردید - که با توجه به اینکه اگر آئین نامه از نیمه دوم سال نودویک در دانشگاه هنر اجرا بشود، دانشگاه قصد کم کردن مقدار ساعت اضافه کاری کارکنان را مدنظر دارد -،دانشگاه کلا" هشتاد ساعت اضافه کار کیفی را که به کارکنان اختصاص می دهد را در نیمه دوم سال، حذف کند ودر عوض با محاسبه مابه التفاوت اضافه کاری پرداختی در نیمه اول سال نودویک و کسر مبلغ دویست وپنجاه هزارتومانی را که در پایان ماه فروردین به صورت علی الحساب به کارکنان پرداخت کرده بودند، آئین نامه را از ابتدای سال اجراء نماید و قرار شد این پیشنهاد در امور مالی دانشگاه بررسی و بارمالی آن به مدیریت دانشگاه اعلام و در صورت موافقت، آئین نامه از ابتدای سال اجرایی گردد.

در حال حاضر پس از بررسی این پیشنهاد در امور مالی و اعلام بار مالی اجرای آئین نامه در نیمه اول سال،متاسفانه مدیریت دانشگاه به دلیل اینکه هزینه و بار مالی این پیشنهاد زیاد است، قصد اجرای آئین نامه را از آبان سال نودویک دارد وصد البته هنوز معلوم نیست که دانشگاه بخواهد در ماه آبان هم آئین نامه را اجراء کند و در این بین کسانی که متحمل بیشترین ضررو زیان می گردند، کارکنان دانشگاه می باشند. چرا؟

چونکه دانشگاه میخواهد از محل درآمدهای اختصاصی که در چند سال گذشته، کارکنان هیچ دریافتی ایی نداشته اند برای برنامه هایی دیگری از قبیل همایش ها و سمینارها و ... هزینه کند!!!

چونکه دانشگاه میخواهد از محل درآمدهای اختصاصی که در چند سال گذشته، کارکنان هیج نفعی نبرده اند برای پرداخت دستمزد حق التدریس اساتید مدعو - که به نظر می آید سرفصل های بودجه حق التدریس اساتید با حقوق و دستمزد کارکنان تفاوت دارد - هزینه کند!!!

چونکه دانشگاه این حدس را میزند که ممکن است در سال نودو دو، ممکن است وزارتخانه به دانشگاه اعلام کند که از همان محل پرداختی در سال نود و یک برای اجرای آئین نامه، برای سال نود و دو هم استفاده کند!!!

چونکه دانشگاه ...

(سند موجود می باشد)

به نظر شما پرداخت حقوق و دستمزد اساتید و اساتید حق التدریس و اساتید حق التدریس اساتید مدعو و هزینه پرپایی نمایشگاهها و همایشها و سمینارها، برای خودشان در جمع هزینه های دانشگاه، آیا سرفصل های بودجه ایی جداگانه ایی ندارد که دانشگاه میخواهد از محل پرداخت حق وحقوق کارکنان، آنها را پرداخت نماید؟

اصولا" به کارمند در دانشگاه هنر از محل درآمد اختصاصی از محل جذب دانشجوی شبانه و ... چیزی تعلق میگیرد که حالا کارکنان به دنبال اجرای آئین نامه استخدام اعضای غیر هیأت علمی هستند؟؟؟

و دهها و آیای دیگر...

بهر حال با توجه به اینکه هر دانشگاهی، هر طور که دلش میخواهد و هر زمانی که دوست دارد میخواهد آئین نامه را اجرا کند و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هم کاری به این تبعیض ندارد و اصولا" این را تبعیض نمی داند، بایستی منتظر ماند و ببینیم که دانشگاه هنر چه تصمیمی و چه زمانی دلش برای اجرای آئین نامه راضی و خشنود خواهد شد!!!

وسوالی که هنوز کارکنان دانشگاهها برای آن پاسخی نیافته اند:

چرا اجرای آئین نامه استخدام اعضای غیر هیأت علمی دانشگاهها در همه ی دانشگاههای ایران اسلامی، بطور یکسان و در یکزمان اجرایی نشده است؟

مگر کسانی که این آئین نامه را می نوشتند، نمی دانستند که همه ی دانشگاهها از نظر درآمدهای اختصاصی در یک سطح نیستند؟

اجرای آئین نامه در یک دانشگاه از تاریخ اسفند نود و اجرای همان آئین نامه در نیمه دوم سال نود و یک و یا ماههای پایانی سال نود و یک در دانشگاه دیگر، ایا تبعیض قائل شدن بین کارکنان دانشگاهها نیست؟ اگر هست، چرا و چه کسانی میخواهند این تبعیض وجود داشته باشد؟

مــــگر تبعیض در پرداخت حــقوق و مزایا در بین کارکنان دانشگاهها جــــرم محـسوب نمی شود؟

صدالبته همه ی این چراها و آیاها انداختن توپ توی زمین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیست و خواسته کارکنان دانشگاه هنر که بنده به نمایندگی از کارکنان مجموعه پردیس کرج این مطالب را نوشته ام،اجرای آئین نامه توسط مدیریت دانشگاه هنر از ابتدای سال نود و یک و عدم تبعیض در اجرای آئین نامه های اعضای هیأت علمی و غیر علمی می باشد. که نمونه این تبعیض در دانشگاه هنر در مفاد قرارداد بیمه تکمیلی برای اعضای هیأت علمی و غیرعلمی می باشد.

/ 2 نظر / 11 بازدید
علی

سلام بالاخره آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی در دانشگاه هنر اجرا شد یا نه؟ چون در دانشگاهی که ما مشغول به کار هستیم دیگه کار از دلبخواهی بودن گذشته و اجرا نشده که نشده...

کارمند واحد پژوهشی

با سلام هموطن عزیز میشه لطفا در مورد نحوه تطبیق وضع با ایین نامه توضیح بدهید در دانشگاه شما با چه معیاری رتبه بندی شده اید ؟