کارمند دانشگاه هنر - سیروس کریمی پور

وبلاگ کارمند دانشگاه هنر - سیروس کریمی پور, وبلاگی جهت اطلاع رسانی در باره وضعیت کارکنان دانشگاه هنر می باشد واگر انتقادی هم می شود, این انتقاد در جهت بهبود وضعیت کارکنان دانشگاه می باشد وخدای ناکرده قصد توهین به هیچکس را ندارم

اختلافات

راویان خبر  و ناقلان اخبار و طوطیان شکرشکن خبر آورده اند که:

 روز چهارشنبه گذشته تعدادی از مدیران بهتر از جان دانشگاه هنرعینک نیشخند شیطان، برای احقاق حق(به ناحق یا به حقسوال) نمی دانم برای خودشان،یا سایر مدیران بهتر از جان و یا کارمندان بدتر از جانسوال، برای اعتراض نمی دانم برای چی و براساس گفته های تعدادی از همکاران، اعتراض به وضعیت مدیریت دانشگاه و شلم شوربای بوجود آمده در دانشگاهتعجب، به وزارت خانه فخیمه علوم، ارتباطات و فناوری تشریف بردهگریه و با تعدادی از افرادی که در وزارت خانه با این مدیران بهتر از جان ارتباط کاری و یا غیرکاری(دوستی و فامیلی و ...) دارند به رایزنی پرداخته و از وضعیت دانشگاه هنر اطلاعاتی دادهدلقک و درخواست چاره کرده اند و یا احتمالا"

(دارم عرض می کنم احتمالا")

 به زیرآب زنی پرداخته (آی چشام کور و گوشام کر) و برای مدیرانی که با این مدیران فرهیخته در تقابل می باشند، آشی پخته اند که وجبها رویش روغن کرمانشاهی است.قهر

 دارم عرض می کنم که بنابر شنیده ها:

اگر مدیرانی که به وزاتخانه علوم، تحقیقات و فناوری تشریف برده اند،واقعا" برای بیرون رفت دانشگاه از مسائل و مشکلات فعلی( میدانیم که در دانشگاه در طی سالجاری هرکی به هرکی بوده و هرکسی ساز خودش را می نواخته و آهنگ های صادره از دانشگاه هنر به غایت فالش بوده و هیچگونه هارمونی در آهنگهای نواخته شده قابل رویت نبوده است)یول بوده و برای کارکنان زحمتکش دانشگاه دلسوزی کرده اند،باید بگویم که ایول و دمتون گرم و بالاخره در دانشگاه هنر افرادی پیدا شدن که که از وضعیت موجود ناراضی بوده و شکایت به وزارتخانه برده اند.هوراکلافه

حال اگر این عزیزان برای اینکه موقعیت خودشان در خطر افتاده و صابون مدیران رده بالا خواسته باشد که به تنشان بخورد،دست به این کار زده باشند، عرض می کنم که زیره به کرمان برده اند و از این نمد کلاهی برایشان بافته نمی شود و خود ضرر کرده اندعصبانی. چرا که براساس شنیده ها وقتی معاون محترم پشتیبانی به همه ی مدیران دانشگاه(غیرهیئت علمی) تکلیف کرده اند که به مانند دیگر کارمندان بایستی ساعت حضور وغیاب خود را ثبت کنند و یا اضافه کاری مدیران بایستی قاعده مند و قانونمند باشد، دیگر جای اعتراضی نمی باشد و همه باید از این قانون پیروی کنند.ساکت

البته ناگفته نماند که در طی این مدت که آتش اختلاف بین مدیران دانشگاه شعله ور شده، دودش فقط و فقط به چشم کارمندان رفته و ضررش برای ما کارمندان بوده است، که انشاءالله امیدواریم هرچه زودتر دشمنان کارکمندان دانشگاه هنر به راه راست هدایت شده(به فضل خدا) واگر قابل هدایت نیستند به درک واصل بشوند.(انشاءالله)

  
نویسنده : سیروس کریمی پور ; ساعت ٩:٠٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٩/٢٤